NOVO LETO BO PRINESLO VIŠJO MINIMALNO PLAČO

NOVO LETO BO PRINESLO VIŠJO MINIMALNO PLAČO

V letu 2020 bo znašala minimalna plača 940,58 evrov bruto. Pomembna novost je, da bodo od leta 2020 iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki ter plačilo za delovno in poslovno uspešnost.

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v velikosti minimalne plače, če pri delodajalcu dela polni delovni čas. Minimalna mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času, opravljeno v letu 2019, znaša 886,63 EUR bruto. V letu 2020 se bo navedeni znesek povečal za 53,95 EUR, kar pomeni da bo minimalna mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času, opravljeno v letu 2020, znašalo 940,58 EUR bruto. Če delavec dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.

Dodatki se ne bodo več vštevali v minimalno plačo

Iz minimalne plače so bili že do zdaj izvzeti določeni dodatki za delo v posebnih pogojih dela: dodatek za nočno delo, dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu, ter dodatek za nadurno delo. Z novim letom pa v minimalno plačo ne bodo vključeni tudi naslednji dodatki:

  • dodatek za delovno dobo,
  • dodatek za delo v posebnih pogojih dela (izmensko delo, popoldansko delo, terensko delo ipd.) ter
  • plačilo za delovno uspešnost.
  • del plače za poslovno uspešnost.

 

Sorodne objave

Novice