NOVOST PRI ŠTEVILČENJU RAČUNOV

February 18, 2019 NOVOST PRI ŠTEVILČENJU RAČUNOV

Januarja je FURS preko eDavkov obvestil vse zavezance, ki davčno potrjujejo račune, da morajo zaporedne številke računov, ki se pošiljajo v davčno potrjevanje, slediti v neprekinjenem zaporedju bodisi po poslovnih prostorih bodisi po elektronskih napravah.

Podjetja izdajajo različne vrste računov: račune za dobave, dobropise, bremepise, avansne račune in jih zaradi boljše preglednosti različno številčijo. Po novem pa bo moralo podjetje ločeno označevati tudi gotovinske in negotovinske račune, razen če bo pošiljalo v davčno potrjevanje vse račune ne glede na način plačila. Konec januarja je namreč FURS poslal preko eDavkov obvestilo vsem zavezancem, ki davčno potrjujejo račune, kot tudi proizvajalcem, dobaviteljem in vzdrževalcem programske opreme za davčno potrjevanje računov, kjer je sporočil o spremembi stališča glede določitve zaporedja številčenja računov, ko se gotovinski in negotovinski računi izdajajo in številčijo v istem zaporedju.

Po novem se gotovinski in negotovinski računi lahko številčijo v istem zaporedju le, če se obe vrsti računov (gotovinski in negotovinski) davčno potrjujejo. To pomeni:

 • da mora zavezanec, ki negotovinskih računov ne želi potrjevati, le-te izdajati v zaporedju, ki je ločeno od zaporedja, v katerem se številčijo gotovinski računi, ki se pošiljajo v davčno potrjevanje;
 • da mora zavezanec, ki v istem zaporedju kot gotovinske račune številči račune, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje, tudi te pošiljati v davčno potrjevanje;
 • da mora zavezanec, ki ob izdaji računa ne pozna način plačila, obstaja pa možnost, da bo račun plačan z gotovino, račun izdati kot gotovinski račun in ga že ob izdaji posredovati v davčno potrjevanje.

FURS pojasnjuje, da je navedena določba predpisana z namenom odkrivanja nepravilnosti in neskladij v dinamiki izdajanja računov in ugotavljanja morebitnih vrzeli v številkah izdanih računov v bazi potrjenih računov na Finančni upravi.

Zavezancem je FURS dal rok 30.6.2019, da uredijo postopek davčnega potrjevanja računov, da bo skladen z novim stališčem. Če gotovinske in negotovinske račune številčite v istem zaporedju, čimprej kontaktirajte svojega dobavitelja programske opreme za davčno potrjevanje računov, da vam pove kdaj in kako se bo spremenil postopek izdajanja računov.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2019 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>