NOVOSTI GLEDE ROKOV PRI DELNEM SUBVENCIONIRANJU SKRAJŠANEGA POLNEGA DELOVNEGA ČASA

NOVOSTI GLEDE ROKOV PRI DELNEM SUBVENCIONIRANJU SKRAJŠANEGA POLNEGA DELOVNEGA ČASA

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki je pričel veljati 11.7.2020, prinaša nekatere novosti pri subvenciji za skrajšani polni delovni čas, posebej glede rokov in obveznosti za delodajalce.

Obveznost obveščanja o odrejenem skrajšanem delovnem času in posredovanju odredb

Še naprej velja zakonska obveznost, da v 3 delovnih dneh potem, ko zaposlenim odredite delo s skrajšanim delovnim časom, o tem obvestite ZRSZ. Obvestilo posredujete ZRSZ na Portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Obvestilo o pričetku skrajšanega časa.

Obvestilo, ki ga pripravite v .pdf obliki, naj vsebuje naslednje podatke:

  • naziv in MŠO delodajalca,
  • število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom,
  • datum odreditve takšnega dela.

Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije

Novi zakon uvaja obveznost, da ZRSZ v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom posredujete pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno takšno delo. Obveznost velja za odredbe zaposlenim s skrajšanim delovnim časom od 11. 7. 2020. Pisne odredbe v skenirani obliki posredujete ZRSZ na Portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Odredbe.

Oddaja vloge v 15 dneh od odreditve

Vloga za subvencijo je pravočasno predložena v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, ko zaposleni nastopi takšno delo. Vlogo oddate elektronsko na Portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Oddaja vloge.

V skenirani obliki priložite tudi obvestilo, ki ste ga poslali v 3 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Dokazilo o poslanem obvestilu je obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.

Sporočanje sprememb za zaposlene po oddaji vloge za skrajšani delovni čas

Če zaposlenega, za katerega uveljavljate subvencijo za skrajšani delovni čas, pozovete k opravljanju dela s polnim delovnim časom, morate ZRSZ o tem odslej predhodno obvestiti. To pomeni, da pred začetkom dela s polnim delovnim časom posredujete obvestilo ZRSZ na Portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Poziv za polni delovni čas.

Obvestilo, ki ga pripravite in v obliki datoteke .pdf naložite na portal, naj vsebuje naslednje podatke:

  • naziv in MŠO delodajalca,
  • DLV – delovodno številko vloge,
  • ime, priimek in EMŠO zaposlenega ter datum nastopa dela s polnim delovnim časom.

Če zaposlenemu, za katerega uveljavljate subvencijo, izdate novo odredbo o skrajšanem delovnem času, jo posredujete ZRSZ v 8 delovnih dneh od odreditve. Vse odredbe v skenirani obliki posredujete ZRSZ na Portalu za delodajalce. Pri tem izberete modul Storitve > Skrajšani delovni čas > zavihek Posredovanje dokumentacije > Spremembe odredb.

21-7-2020_1

 

Sorodne objave

Novice