NUCLEUS PLUS PRIPOMOGEL K IZVEDBI PROGRAMA KOLESARČKI

NUCLEUS PLUS PRIPOMOGEL K IZVEDBI PROGRAMA KOLESARČKI

Z donacijo smo prispevali k izvedbi programa Kolesarčki v vrtcu Trzin in sicer v enoti Žabice. Namen programa je, da otroke preko igre in na neprisiljen način poučijo kako se vesti v prometnem okolju, tako da bodo postali bolj previdni in vestni udeleženci v prometu. Več o programu si lahko preberete na povezavi http://www.kolesarcki.si/.

Za takšne donacije se v podjetju Nucleus Plus odločamo, ker se zavedamo pomembnosti odgovornega odnosa do okolja in sredine v kateri delujemo in uresničujemo svoje poslovne interese.

Sorodne objave

Novice