Arhiv novic

 • April 13, 2015

  SPREMEMBA PAVŠALNIH PRISPEVKOV POPOLDANSKIH S.P.

  Osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic (popoldanski s.p.), so obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Iz tega naslova plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih. Prispevki se plačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec. […]

  Preberi več »
 • April 13, 2015

  POROČANJE ZPIZ O PLAČI, PLAČANIH PRISPEVKIH ZA PIZ IN OBDOBJU ZAVAROVANJA ZA LETO 2014

  Do 30.04.2015 moramo pripraviti in posredovati podatke na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o plači, plačanih prispevkih in obdobju zavarovanja za zaposlene v vašem podjetju v letu 2014, kateri se uporabljajo za določanje višine pokojnine. Podatki se posredujejo elektronsko preko spletne aplikacije. Tako kot lani, bomo v vašem imenu oddali podatke. Če nas […]

  Preberi več »
 • April 7, 2015

  FURS IZDAL PRVI SVEŽENJ INFORMATIVNIH IZRAČUNOV DOHODNINE ZA LETO 2014

  FURS je 31. marca poslala 507.053 informativnih izračunov dohodnine za leto 2014. Če ste prejeli informativni račun, ga natančno preverite in preglejte, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih. Nato podatke primerjajte s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki ste jih prejeli od svojega izplačevalca. V koliko ugotovite, da so podatki v informativnem […]

  Preberi več »
 • April 7, 2015

  FURS OPOZARJA IN KONTROLIRA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI OPRAVLJAJO DELO SAMO ZA ENEGA KUPCA

  V praksi so vedno bolj pogosti primeri, ko fizične osebe registrirajo status samostojnega podjetnika (v nadaljevanju s.p.), čeprav kontinuirano opravljajo delo po pogodbi le za eno podjetje. Delo se v večini primerov opravlja v delovnih prostorih podjetja, v delovnem času, ki velja za ostale zaposlene. Pri tem uporablja delovno opremo in ostala delovna sredstva podjetja […]

  Preberi več »
 • March 30, 2015

  IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA NA DAN 3. APRIL 2015

  Obveščamo vas, da v petek, 3. 4. 2015 (Veliki petek), evropski plačilni sistem ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.  V petek bo možna le obdelava internih plačil v okviru banke.  Plačilni promet v polnem obsegu bodo banke izvajale zopet v torek, 7.4.2015. Rok za […]

  Preberi več »
 • March 30, 2015

  NE POZABITE NA 31. MAREC 2015

  Podjetja, samostojni podjetniki ter društva, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, morajo letna poročila in obračun davka od dohodka pravnih oseb (ali dohodka iz dejavnosti) oddati najkasneje do 31.3.2015. Letna poročila za državno statistiko in javno objavo bomo za mikro in majhna podjetja, ki niso zavezana za revizijo, oddali na poenotenih obrazcih z neposrednim vnosom […]

  Preberi več »
 • March 23, 2015

  FURS JE POZVAL DAVČNE ZAVEZANCE K PRAVILNI DAVČNI OBRAVNAVI NAKUPOV BLAGA IN STORITEV, KI NISO POVEZANI Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI

  FURS je v obvestilu objavljenem 20.3.2015 pozval vse davčne zavezance, da naj v davčnem obračunu za leto 2014, ustrezno davčno obravnavajo nakupe blaga in storitev, ki niso povezani z  opravljanjem dejavnosti.  Obveščajo, da so od  izbranih dobaviteljev, ki prodajajo takšne vrste blaga in storitve, ki so pretežno namenjene za zasebne namene (oblačila, obutev, zabavna elektronika, […]

  Preberi več »
 • March 23, 2015

  SPREMEMBA SKLICA ZA PLAČILO DAVČNIH OBVEZNOSTI IZ NAJEMNIN

  Podjetja in podjetniki, ki sami računate in plačujete obveznosti iz naslova obdavčitve dohodka iz oddajanja premoženja v najem, bodite pozorni na spremembo sklica. FURS opozarja, da davčni zavezanci še vedno napačno izpolnjujejo plačilni nalog. Od februarja dalje se namreč obveznosti iz naslova davčnega odtegljaja iz naslova najemnin vplačajo na vplačilni račun številka SI56011008881000030. Pri plačilu […]

  Preberi več »
 • March 23, 2015

  DAVČNE BLAGAJNE

  Na spletni strani Ministrstva za finance je bil 4. marca 2015 objavljen Predlog zakona o potrjevanju računov, s katerim naj bi se uvedle t.i. »davčne blagajne«. V skladu z načrti naj bi se davčne blagajne v opisani obliki pričele uporabljati s 1. oktobrom 2015. Predviden je sistem, pri katerem bodo blagajne zavezancev prek spleta povezane s […]

  Preberi več »
 • March 16, 2015

  OLAJŠAVA ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ (R&R)

  Podjetja, ki izvajajo raziskovalno – razvojne projekte, lahko sredstva, ki ji vlagajo v ta namen, uveljavljajo kot 100% davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj pri izračunu davka od dohodka pravnih oseb (ali davka od dohodka iz dejavnosti). To pomeni, da podjetje, ki je v letu 2014 v raziskovalno-razvojne projekte vložil 10.000 EUR, lahko […]

  Preberi več »

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2020 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>