Arhiv novic

 • March 20, 2020

  PAKET INTERVENTNIH UKREPOV JE SPREJET

  Državni zbor je danes sprejel paket interventnih zakonov zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19): Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov Zakoni bodo začeli veljati […]

  Preberi več »
 • March 18, 2020

  PODALJŠUJEJO SE ROKI ZA PREDLOŽITEV DAVČNIH OBRAČUNOV IN ODDAJO LETNIH POROČIL

  Rok za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil se podaljšuje, in sicer s 31. 3. 2020 na 31. 5. 2020. Vlada je na včerajšnji seji sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil, in sicer s 31. 3. 2020 na 31. […]

  Preberi več »
 • March 17, 2020

  UKREPI DELODAJALCA ZA OMILITEV POSLEDIC KORONAVIRUSA

  Delodajalci se srečujete z izrednimi razmerami. Zaradi prepovedi prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije (razen izjem) je prišlo do velikega upada prodaje in posledično tudi prihodkov. Zaradi varstva otrok in z ukinitvijo javnega prometa, zaposleni ne morejo v službo. Veste, kako postopati v tej situaciji? V nadaljevanju vam predstavljamo možne pravne […]

  Preberi več »
 • March 17, 2020

  DELO NA DOMU JE TREBA PRIJAVITI INŠPEKTORATU RS ZA DELO

  Zaradi preprečevanja širitve virusa se je veliko delodajalcev odločilo, da uvede delo na domu. V sestavku podajamo nekaj informacij Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede organizacije dela na domu. O nameravanem organiziranju dela na domu pa se mora obvestiti tudi Inšpektorat za delo. Ministrstvo za delo priporoča, da naj delodajalec z […]

  Preberi več »
 • March 16, 2020

  OBRAČUNAVANJE PLAČ V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

  Zaradi epidemije koronavirusa se delodajalci srečujejo z odsotnostjo delavcev, ki so morali ostati doma zaradi varstva otrok ali pa celo v karanteni. Po drugi strani pa se posledice močno odražajo tudi v njihovi gospodarski aktivnosti, zlasti v panogah turizma, gostinstva, trgovine in v predelovalnih dejavnostih, v katerih se je zmanjšala potreba po delavcih. Glede na […]

  Preberi več »
 • March 12, 2020

  FURS PREDSTAVIL MOŽNOSTI ZA BLAŽITEV POSLEDIC NOVEGA KORONAVIRUSA

  Finančna uprava RS je predstavila nekaj obstoječih možnosti, ki jih imajo podjetja na voljo za blažitev posledic širjenja novega koronavirusa. Davčna zakonodaja namreč že sedaj predvideva določene ugodnosti poslovnim subjektom, če imajo ti težave pri plačevanju davčnih obveznosti. Poslovni subjekt, ki ima težave pri plačevanju davkov, ima po obstoječi zakonodaji naslednje možnosti: Plačilo davka v […]

  Preberi več »
 • March 12, 2020

  ČAS ZA ODDAJO LETNIH POROČIL IN DAVČNIH OBRAČUNOV SE IZTEKA

  Čas za oddajo letnih poročil in davčnih obračunov se izteka. Letna poročila in obračune davka od dohodka pravnih oseb ali dohodka iz dejavnosti za leto 2019 morajo do 31.3.2020 predložiti: gospodarske družbe: kapitalske družbe, osebne družbe, zadruge, podružnice tujega podjetja, gospodarska interesna združenja in druge organizacijske oblike, ki vodijo poslovne knjige in sestavijo letna poročila […]

  Preberi več »
 • March 6, 2020

  TUDI PODJETJA LAHKO PLAČAJO DAJATVE OD PLAČ Z ENIM PLAČILNIM NALOGOM

  Podjetniki in podjetja, ki imajo zaposlene, lahko po novem plačajo vse dajatve, obračunane na REK-u, z enim plačilnim nalogom. FURS je lani omogočil poenostavljeno plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenim, družbenikom, kmetom, prostovoljcem in »popoldancem«. Za ta namen so bili izdani in poslani v spletne banke zavezancev e-računi v višini 3.029.739 evrov. Zaradi prijave na […]

  Preberi več »
 • February 27, 2020

  DELODAJALCI, NE POZABITE NA ODLOČBE O LETNEM DOPUSTU

  Odmera letnega dopusta je vsakoletna obveznost vseh delodajalcev, ki jo nalaga Zakon o delovnih razmerjih. Obvestilo o tem, koliko dni letnega dopusta delavcu pripada v letu 2020, mora delodajalec vročiti najkasneje do 31. marca. Obvestilo mora biti v pisni obliki, vročeno pa je lahko osebno ali po elektronski poti na »službeni« elektronski naslov delavca. Koliko dopusta […]

  Preberi več »
 • January 30, 2020

  PRIJAVA ZAPADLIH OBVEZNOSTI V VEČSTRANSKI POBOT JE ŠE VEDNO OBVEZNA

  Prijavo zapadlih denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot morajo prek portala ePobot vložiti vse gospodarske družbe, javni organi in druge javne osebe, ki so v zamudi s plačilom denarne obveznosti. Med gospodarske subjekte sodijo vse gospodarske družbe, podjetniki in druge pravne in fizične osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije in niso v postopku insolventnosti. Plačnik je dolžan […]

  Preberi več »

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2020 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>