OBDAVČITEV BOŽIČNIC, TRINAJSTIH PLAČ

OBDAVČITEV BOŽIČNIC, TRINAJSTIH PLAČ

Zakon o dohodnini je prinesel z letom 2017 eno pomembno novost – posebno davčno obravnavo dela plače za poslovno uspešnost, ki se enkrat letno izplača vsem zaposlenim hkrati. Tem izplačilom pogovorno pravimo tudi trinajsta plača, božičnica, novoletna nagrada. Novost velja za izplačila po 1.1.2017.

Zakon določa, da se del plače za poslovno uspešnost, ki je izplačan enkrat letno in do višine 70% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (cca 1.129 €), ne šteje v osnovo za obračun dohodnine, kar pomeni, da od tega zneska ni potrebno plačati dohodnine. Ugodnejša davčna obravnava se uporablja za tista izplačila, pri katerih je izpolnjen eden od dveh pogojev:

  • Pravica zaposlenega do izplačila dohodka za poslovno uspešnost je opredeljena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so seznanjeni vsi zaposleni in v katerem imajo vsi zaposleni pravico do dohodka za poslovno uspešnosti (pogoji do pridobitve pravice morajo biti v aktu določeni enotno za vse delavce)

ali

  • Pravica zaposlenega do izplačila dohodka za poslovno uspešnost je opredeljena v kolektivni pogodbi, kjer so določena merila za pridobitev pravice zaposlenega do dohodka za poslovno uspešnost.

Izbira kriterijev in meril je prepuščena delodajalcem, pomembno je le, da jih opredelijo v splošnem aktu, oziroma da so predmet socialnega dialoga s sindikati, če so opredeljeni v kolektivni pogodbi.

Čeprav omenjeni dohodki v določenem delu niso obdavčeni z dohodnino, pa so v celoti obdavčeni s prispevki za socialno varnost (prispevki iz in na dohodke).

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice