OBDAVČITEV DARIL

OBDAVČITEV DARIL

Pri obdavčitvi daril, ki jih prejme fizična oseba, je ključnega pomena, kdo je darovalec in kdo prejemnik darila, pomembno vlogo pa ima tudi vrednost darila. Prejemnik darila mora v določenih primerih plačati dohodnino, v določenih primerih pa davek na dediščine in darila.

Kdaj se plača dohodnina?

Če darilo prejme oseba od pravne osebe (podjetja, samostojnega podjetnika, zavoda,..), ki ni njen delodajalec in vrednost darila presega 42 EUR, se takšno darilo obdavči z dohodnino. Darovalec izračuna in plača akontacijo dohodnine v višini 25% od vrednosti darila. Oseba, ki prejme darilo, mu mora zato predložiti svojo davčno številko. Če tega ne stori, se ji darila ne sme dati. 

Darila, ki jih da delodajalec svojim zaposlenim ali njegovemu družinskemu članu, se štejejo kot boniteta, ki je obdavčena z dohodnino skupaj s plačo. Izjema so darila do vrednosti 13 EUR ob pogoju, da ne gre za redna ali pogosta darila. 

Če delodajalec podari otroku zaposlenega darilo v mesecu decembru, se vrednost darila ne všteva v boniteto, če njegova vrednost ne presega 42 EUR. Navedeno velja za darilo otroku do 15. let starosti. Samo če so izpolnjeni vsi trije pogoji (december, do 42 EUR, 15 let), darilo ni obdavčeno, v nasprotnem primeru pa je. 

Kdaj se plača davek na dediščine in darila?

Če oseba prejme darilo od druge osebe in gre za premično premoženje, se takšno darilo obdavči, če presega 5.000 EUR. Darila prejeta od istega darovalca v 12 mesecih, se seštevajo. Če darilo presega naveden znesek ali če gre za nepremičnino, mora prejemnik darila najpozneje v 15. dneh na FURS poslati obrazec »Napoved za odmero davka od prejetega darila«. FURS odmeri davek z odločbo v 30 dneh od prejema napovedi.

Davčne stopnje so različne glede na dedne redove. Davka na prejeto darilo ne plača otrok, posvojenec, zakonec ali zunajzakonski partner darovalca, zet, snaha. V omenjenih primerih davka ni, je pa napoved vseeno treba vložiti.

Sorodne objave

Novice