OBETA SE NAM NIŽJA OBDAVČITEV PLAČ

OBETA SE NAM NIŽJA OBDAVČITEV PLAČ

Ministrstvo za finance je oblikovalo končni predlog sprememb v zvezi z obdavčitvijo plač. Predlog prinaša spremembe dohodninske lestvice in razbremenitev dela plače za poslovno uspešnost. Izpad prihodkov pa bi nadomestili s povišanjem davčne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb.

Predlog, o katerem bodo razpravljali še na seji Ekonomskega sveta in v zvezi s katerim bo tekla še javna razprava, naj bi v državnem zboru obravnavali jeseni, veljati pa naj bi začel s 1.1.2017.

Kakšne spremembe se obetajo na področju obdavčitve plač?

Predlog predvideva spremembe – znižanje dohodninskih dohodninskih stopenj za dohodke, katerih neto letna davčna osnova je višja od 20.400 EUR. Tako bi enakomerno razbremenili visoko usposobljene in najproduktivnejše zaposlene.

 

Zajeta slika

Za zavezance z dohodki v višini 1,6 povprečne plače to pomeni, da jim bodo odmerili približno 39 evrov manj dohodnine letno. Za tiste s prihodki v višini dveh povprečnih plač bi bil letni prihranek okoli 412 evrov, za tiste s petkratnikom povprečne plače pa okoli 2235 evrov.

Posebno davčno obravnavo pa naj bi imel del plače za poslovno uspešnost, ki jo delodajalec vsem delavcem izplača enkrat letno. Ta znesek se ne bo všteval v davčno osnovo do višine 70 % povprečne mesečne plače.

Za nadomestitev izpada prihodkov iz naslova nižje obdavčitve plač, pa na Ministrstvu za finance predlagajo zvišanje davčne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb iz 17 na 19 odstotkov.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice