OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora po zakonu prosto delovno mesto javno objaviti. Če tega ne stori, je lahko sankcioniran z globo.

Delodajalec lahko prosto delovno mesto objavi v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v javno dostopnih poslovnih prostorih delodajalca. Brez dodatnih stroškov pa lahko objavi prosto delovno mesto tudi na Zavodu za zaposlovanje. Prosto delovno mesto bodo oni objavili v njihovih prostorih, na spletni in mobilni strani.

Objava prostega dela mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni. Delodajalec ne sme prostega dela objaviti samo za moške ali samo za ženske, razen če določen spol predstavlja bistven in odločilni pogoj za delo in je taka zahteva sorazmerna ter upravičena z zakonitim ciljem. Delodajalec, ki ima zaposlene delavce za določen čas, s krajšim delovnim časom oziroma pri katerem opravljajo delo delavci, zaposleni preko zaposlitvenih agencij, in zaposluje za nedoločen čas oziroma s polnim delovnim časom, mora o prostih delih oziroma o javni objavi prostih del pisno obvestiti zgoraj navedene delavce.

Obstajajo določene izjeme, ko se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave. Navajamo nekaj primerov:

  • zaposlitev poslovodne osebe, prokurista in vodilnih delavcev,
  • zaposlitev družbenikov v pravni osebi,
  • sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin,
  • obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja,
  • zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov,
  • zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ tri mesece v koledarskem letu ali zaposlitev za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
  • zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je pri delodajalcu opravljala pripravništvo, oziroma ki je bila pri delodajalcu zaposlena za določen čas,
  • zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena s krajšim delovnim časom,
  • zaposlitev družinskih članov (npr. zakonca, otroke, starše, brate in sestre) pri delodajalcu, ki je fizična oseba,

Za delodajalce iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski državni lasti je obvezna objava prostega delovnega mesta pri zavodu za zaposlovanje. To velja tudi v primeru, če namerava podjetje zaposliti tujca (obrazec PDM-KTD).

Kršitev dolžnosti prijave prostega delovnega mesta se lahko sankcionira z globo. Globa za storjeni prekršek znaša od 100 EUR do 2.000 EUR za delodajalca (odvisno od statusa in velikosti delodajalca). Z globo od 100 EUR do 800 EUR pa se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca.

Sorodne objave

Novice