OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Od aprila 2013 prijava prostega delovnega mesta pri Zavodu za zaposlovanje ni več obvezna. Vendar pa mora delodajalec prosta delovnega mesta še vedno javno objaviti.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora delodajalec, ki zaposluje nove delavce, prosto delovno mesto javno objaviti. Objava prostega delovnega mesta mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni. Javno morajo biti objavljena vsa prosta delovna mesta, razen izjem, ki so določena z zakonom. Javna objava ni potrebna, če gre za zaposlitev invalida, štipendista in pripravnika ali zaposlitev družbenika, poslovodne osebe ali prokurista. Prav tako ni potrebno javno objavljati prostega delovnega mesta pri zaposlitvi za določen čas, ki bo trajala največ tri mesece v koledarskem letu ali pri zaposlitvi za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca.

 Delodajalec lahko objavi prosto delo na svoji spletni strani ali v javno dostopnih poslovnih prostorih podjetja. Za javno objavo lahko uporabi tudi razne zaposlitvene portale ali pa se posluži sredstev javnega obveščanja.

Prosto delovno mesto pa se lahko javno objavi tudi na Zavodu za zaposlovanje. Delodajalci v javnem sektorju ali pa v gospodarskih družbah, ki so v večinski državni lasti morajo prosto delovno mesto obvezno objaviti na Zavodu. Objava je brezplačna. Če želite objaviti prosto delovno mesto preko Zavoda, morate izpolniti obrazec PDM-1 sporočilo o prostem delovnem mestu. Izpolnjen obrazec lahko oddate na vsakem uradu za delo ali pošljete preko pošte. Oddate pa ga lahko tudi elektronsko preko Portala za delodajalce, ki ga najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Zavod prosto delovno mesto objavi v svojih prostorih in na svoji spletni strani.

 Delodajalec, ki ima zaposlene delavce za določen čas, s krajšim delovnim časom oziroma pri katerem opravljajo delo delavci, zaposleni pri agencijah za zaposlovanje, in na novo zaposluje za nedoločen čas oziroma s polnim delovnim časom, mora o prostih delih pisno obvestiti tudi zaposlene. Obvestilo mora objaviti na določenem oglasnem mestu v poslovnih prostorih delodajalca ali pa ga posredovati zaposlenim z uporabo informacijske tehnologije.

Če delodajalec ne objavi prostega delovnega mesta, lahko dobi globo od 750 eur do 2.000 eur, delodajalec, ki zaposluje manj kot deset delavcev pa globo od 200 do 1.000 eur. Poleg podjetja pa lahko dobi globo tudi odgovorna oseba v podjetju in sicer od 100 eur do 800 eur.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice