OBRAZEC M – 4 IN OBVESTILA ZA ZAPOSLENE JE POTREBNO ODDATI DO 30. APRILA 2017

OBRAZEC M – 4 IN OBVESTILA ZA ZAPOSLENE JE POTREBNO ODDATI DO 30. APRILA 2017

M – 4 je obrazec na katerem delodajalec Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIS) posreduje podatke za izračun pokojninske osnove. Na obrazcu M – 4 se oddajajo podatki o plačah, nadomestilih plač, zavarovalnih osnovah, vplačanih prispevkih in obdobju zavarovanja za zaposlene za leto 2016. Podatki se posredujejo elektronsko preko spletne aplikacije.

M – 4 obrazec lahko, skladno s podpisanimi pooblastili, za naše stranke delodajalce pripravimo in oddamo v Računovodski družbi Nucleus plus. Do konca aprila bomo strankam posredovali tudi obvestila za zaposlene o prijavi podatkov o plači oziroma nadomestilu plače, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja v letu 2016, ki jih mora delodajalec posredovati zaposlenim.

Za samostojne podjetnike in za druge samostojne zavezance, ki so vključeni v obvezno zavarovanje po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), bo obrazec M – 4 kot zakonit dajalec podatkov ZPIS-u posredoval FURS.

Delodajalci morajo v skladu z zakonodajo oddati obrazce M – 4 le še za leto 2016. Obveznost izpolnjevanja M – 4 obrazcev se z 1.1.2017 ukinja, saj se vsi podatki pošiljajo na FURS že ob izplačilu plač.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice