OBROČNO VRAČILO DRŽAVNIH POMOČI PO INTERVENTNIH ZAKONIH

OBROČNO VRAČILO DRŽAVNIH POMOČI PO INTERVENTNIH ZAKONIH

Pravna oseba, ki ni dosegla zadostnega upada prihodkov oziroma je kršila prepoved določenih izplačil (izplačilo dobička, nakup lastnih delnic ali lastnih deležev, izplačilo nagrad poslovodstvu in izplačilo dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu)  mora pomoč po interventnih zakonih vrnit.  Če za vračilo nima zadostnih sredstev, lahko vloži VLOGO ZA OBROČNO VRAČILO POMOČI.  Za čas, ko je dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek ne zaračunavajo obresti.

Skladno z ZIUPOPDVE (PKP7) lahko zavezanec pomoč vrne v največ 6 mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. V vlogi mora obrazložiti razloge za nezmožnost plačila, predložiti je potrebno tudi dokazila, ki navedbe dokazujejo.

Vlogo za obročno vračilo pomoči se vloži pri:

  1. FURS – (temeljni dohodek, nekriti fiksni stroški, oproščeni prispevki samozaposlenih, krizni dodatek, hitri testi in subvencija minimalne plače)

Vlogo zavezanec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, lahko pa tudi na elektronski naslov Finančnega urada Koper kp.fu@gov.si ali po pošti Finančni urad Koper, Piranska cesta 2, 6000 Koper.

Vlogo najdete tu.

  1. ZRSZ – nadomestila za čakanje na delo in subvencija za skrajšan delovni čas

Vlogo za odločanje o obročnem plačilu obveznosti iz naslova povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in povračila delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa se posreduje na Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Služba za finance in računovodstvo ali na elektronski naslov gpzrsz@ess.gov.

Vlogo najdete tu.

FURS in ZRSZ  zavezancu posredujeta odločbo o obročnem plačilu v 30. dneh od prejema popolne vloge. Za čas, ko je dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek (vključno z zamudnimi obrestmi) ne zaračunajo obresti. Če je organ dovolil obročno plačilo, prejemnik sredstev pa zamudi s plačilom posameznega obroka, z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki.

Sorodne objave

Novice