OBVEZEN VPIS ELEKTRONSKEGA NASLOVA GOSPODARSKIH DRUŽB

OBVEZEN VPIS ELEKTRONSKEGA NASLOVA GOSPODARSKIH DRUŽB

Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022.

Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo javno objavljen na spletni strani AJPES ePRS, prav tako bo dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije. Po novem mora družba v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije.

Obstoječa družba, ki še nima vpisanega elektronskega naslova v registru družb, lahko predloži podatek o elektronskem naslovu za vpis na naslednji način:

  • vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT,
  • izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS (objavljen je tukaj),  po pošti ali elektronski pošti pošlje ali osebno dostavi na izpostavo AJPES,
  • na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana,
  • hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če hkrati spreminja tudi druge podatke o družbi, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju.

Družba, ki že ima vpisan elektronski naslov, mora preveriti, če je le-ta ustrezen in ga po potrebi spremeniti na enega izmed zgoraj opisanih načinov. Družba, ki ima vpisan elektronski naslov in ima označeno, da ne želi njegove javne objave pa mora sporočiti, da dovoli javno objavo vpisanega elektronskega naslova oziroma mora predložiti drug elektronski naslov za vpis.

Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register je predpisana globa.

Sorodne objave

Novice