OBVEZNA OBJAVA PRENEHANJA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI

OBVEZNA OBJAVA PRENEHANJA OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI

Od 8. avgusta dalje, ko je začela veljati sprememba Zakona o gospodarskih družbah, morajo samostojni podjetniki, ki bodo prenehali opravljati dejavnost, to objaviti na spletni strani AJPES. Obvestilo o prenehanju mora biti objavljeno najmanj 15 dni pred nameravanim prenehanjem in mora vsebovati tudi datum prenehanja.

Samostojni podjetniki lahko obvestilo o prenehanje opravljanja dejavnosti objavijo na spletni strani AJPES in sicer prek aplikacije OOPS, po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si, ali pa ga pošljejo oziroma osebno dostavijo na katerokoli izpostavo AJPES. Podjetniki lahko poleg objave na spletni strani AJPES, namero o prenehanju objavijo tudi na druge načine npr. s pismi upnikom, z objavo v sredstvih obveščanja, z objavo na spletni strani ali v poslovnih prostorih, itd.

Sorodne objave

Novice