Obvezni zdravstveni prispevek

Obvezni zdravstveni prispevek

Obvezni zdravstveni prispevek

Obvezni zdravstveni prispevek se prvič obračuna od plače in nadomestil za mesec januar 2024, ne glede na datum izplačila. Praviloma gre za izplačila plač od 31.1.2024 do 18.2.2024 oziroma kadarkoli pozneje, če je obračun in izplačilo plač za nazaj (npr. pri realizaciji sodbe sodišča).

Višina obveznega zdravstvenega prispevka

Za obdobje od vključno 1.1.2024 (obračun plače za januar 2024) do vključno 28.02.2025 (obračun plače za februar 2025) znaša OZP 35 EUR. Za obdobje od vključno 1.3.2025 (obračun plače za marec 2025) dalje bo določena nova višina OZP. Obvezni zdravstveni prispevek se uskladi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v RS v preteklem letu po podatkih SURS. Znesek OZP določi minister za zdravje, najkasneje v februarju, in njegovo višino objavi v Uradnem listu RS.

Znesek obveznega zdravstvenega prispevka je:

  • fiksni, velja za celotni koledarski mesec, ne glede na število dni zavarovanja v koledarskem mesecu, zato ga plača le en izplačevalec/delodajalec (glavni delodajalec),
  • prispevek zavarovanca in se sešteva v skupni znesek prispevkov zavarovanca,
  • skupaj z drugimi prispevki zavarovanca znižuje davčno osnovo in se odšteje od bruto I (zniža neto nadomestilo),
  • prispevek zavarovanca, ki ga enako kot druge prispevke zavarovanca obračuna in nakaže delodajalec na prehodni račun FURS.

Obvezni zdravstveni prispevek – S.P.

Prispevek se bo obračunal mesečno skupaj z preostalimi prispevki na obrazcu OPSV.

Sorodne objave

Novice