OD 1. SEPTEMBRA ENOTNO DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE IN DELO TUJCEV

OD 1. SEPTEMBRA ENOTNO DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE IN DELO TUJCEV

Od 1. septembra dalje tujci, ki pridejo v Slovenijo z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj, saj je uvedeno enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev.

Enotno dovoljenje bo tujcem iz tretjih držav omogočalo vstop v našo državo ter bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. S tem bo prosilcem za dovoljenje omogočen enostavnejši postopek pri upravni enoti. Prosilci bodo vlogo za enotno dovoljenje lahko oddali na upravni enoti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v matični državi. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo bo izdala pristojna upravna enota, ki mora v postopku po uradni dolžnosti pridobiti soglasje Zavoda RS za zaposlovanje. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo se izda tujcu, ki izpolnjuje pogoje za prebivanje v Sloveniji po Zakonu o tujcih in ki mu Zavod RS za zaposlovanje izda soglasje k izdaji enotnega delovnega dovoljenja, ki nadomešča izdajo delovnega dovoljenja.

Delovna dovoljenja, ki jih izdaja Zavod za zaposlovanje, se bodo še naprej izdajala za državljane Hrvaške v prehodnem obdobju, državljane BiH in za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni.

Sorodne objave

Novice