OD 11.4. OMOGOČENA ODDAJA VLOG ZA POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE ZARADI ČAKANJA NA DELO IN VIŠJE SILE

OD 11.4. OMOGOČENA ODDAJA VLOG ZA POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE ZARADI ČAKANJA NA DELO IN VIŠJE SILE

V petek 10. aprila, je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Veljati je začel naslednji dan po objavi, 11. aprila. Zato lahko delodajalci od 11. aprila elektronsko oddate vlogo na portalu za delodajalce Zavoda RS za zaposlovanje.

Novi zakon omogoča povračilo nadomestila plače zaposlenim, ki so jih delodajalci napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020. Delodajalci, ki še niso oddali vloge za zaposlene na začasnem čakanju ali zaradi odsotnosti zaposlenih iz razlogov višje sile, morajo to storiti v 8 dneh od objave zakona, torej do 18. 4. 2020. Tako bodo lahko upravičeni do povračila nadomestila plače od 13. 3. 2020 dalje.

Za delodajalce, ki so že oddali vlogo za začasno čakanje na delo po Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)  velja, da bo Zavod za zaposlovanje upoštevali vse že sprejete vloge. Zato jih ni treba na novo oddajati, bodo pa prejeli poziv za dopolnitev vloge, saj bo vloga obravnavana po novem, ugodnejšem zakonu (ZIUZEOP).

Več informacij se nahaja v obvestilu, ki ga je Zavod objavil na spletni strani: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/od-jutri-vloga-za-povracilo-nadomestila-place-zaradi-zacasne.

Sorodne objave

Novice