Oddaja premoženja v najem

Oddaja premoženja v najem

Oddaja premoženja v najem

 

Fizične osebe, ki ste v letu 2021 oddajale hišo, stanovanje, pisarne ali druge prostore v najem, plačate davek na oddajanje premoženja v najem.

Napovedi za dohodke oddajate do najkasneje 28. februarja za preteklo leto. Če želite uveljavljati dejanske stroške, je potrebno do najkasneje 17. januarja 2022 vložiti zahtevek.

V nadaljevanju pojasnjujemo razlike med oddajanjem nepremičnine v najem fizični osebi ali pravni osebi, podjetniku in navajamo roke za oddajo zahtevkov in vlog.

 Oddajanje nepremičnine v najem fizičnim osebam

 Fizične osebe, ki oddajate premično ali nepremično premoženje v najem fizičnim osebam, morate dosežene dohodke napovedati do 28. februarja. Dohodke, dosežene v letu 2021 tako prijavite najkasneje do 28. februarja 2022.

 Dohodek lahko prijavite na dva načina, in sicer:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki (tudi z uporabniškim imenom in geslom),
  • osebno ali po pošti, sicer pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. Napoved vložite pri finančnem uradu, pri katerem ste kot zavezanec za davek vpisani v davčni register.

Napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov.

 Če želite uveljavljati dejanske stroške, morate oddati zahtevek do 28. februarja 2022, ob oddaji napovedi.

  Oddajanje nepremičnine v najem pravnim osebam, podjetnikom in drugim subjektom, ki opravljajo dejavnost

Fizične osebe, ki oddajate premično ali nepremično premoženje v najem pravnim oseba ali osebam, ki opravljajo dejavnost, prejemate že med letom neto najemnino, saj je plačnik davka pravna oseba oziroma oseba, ki opravlja dejavnost, ki v vašem imenu oddaja REK-2 obrazec, pri tem pa obračuna ustrezni davek.

Če želite uveljavljati dejanske stroške, morate oddati zahtevek do 17. januarja 2022.

Če zahtevka ne oddate, je davčna osnova 85 odstotkov najemnine, davčna stopnja pa je 27,5 odstotkov.

Način uveljavljanja dejanskih stroškov od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Fizične osebe, ki želite uveljavljati dejanske stroške

  • za nepremičnine, ki jih oddajate v najem fizičnim osebam, morate oddati napoved do 28. februarja za preteklo leto
  • za nepremičnine, ki jih oddajate v najem pravnim osebam ali osebam, ki opravljajo dejavnost, morate oddati zahtevek do 15. januarja za preteklo leto (letos je rok oddaje 17. januar 2022, ker je 15. januar 2022 sobota)

Kdaj se uveljavljajo dejanski stroški?

Dejanske stroške je smiselno uveljavljati, če ti presegajo normirane stroške v višini 15 odstotkov.

Katere stroške lahko uveljavljate?

Stroški, ki ji lahko uveljavljate so stroški vzdrževanja premoženja, s katerimi se ohranja uporabna vrednost premoženja, če jih med oddajanjem v najem plačujete sami, torej ne najemojemalec. Bodite pozorni, da so stroški vzdrževanja namenjeni normalni uporabi in da pri obnovi ne gre za luksuzne spremembe, katerih namen je zgolj estetski videz. Stroške vzdrževanja dokazujete z računi, datiranimi v obdobju, za katerega oddajate napove oziroma izjavo.

Več

 

Sorodne objave

Novice