ODDAJANJE IZJAV O OBRAČUNAVANJU DDV OD NAJEMNIN IN DOBAV OBJEKTOV

ODDAJANJE IZJAV O OBRAČUNAVANJU DDV OD NAJEMNIN IN DOBAV OBJEKTOV

Pri nekaterih dobavah, ki so sicer oproščene plačila DDV, imajo davčni zavezanci možnost, da se s svojim kupcem dogovorijo, da bodo od te transakcije obračunali DDV. Primeri teh dobav so:

  • najem nepremičnin,
  • dobava ›starih‹ objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so objekti postavljeni (to so objekti, ki so vseljeni ali v uporabi najmanj dve leti),
  • dobava zemljišč, ki niso stavbna zemljišča.

Da se lahko od teh transakcij vseeno obračuna DDV, morata oba davčna zavezanca (dobavitelj in kupec) pred opravljeno dobavo predložiti vsak svojo izjavo o obračunavanju DDV. Izjavo morata predložiti v elektronski obliki preko portala eDavki.

Na eDavkih je bilo do sedaj možno predložiti izjavo najkasneje na datum opravljene dobave. Če izjava ni bila oddana ali ni bila oddana pravočasno, se ob dobavi ni smel obračunati DDV. Z julijem je prišlo do spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Po novem se bo štelo, da je izjava predložena pravočasno, če bo predložena do zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastala dobava. Tako bo v drugi polovici julija omogočena oddaja izjave tudi za tiste dobave, ko je dobava blaga ali storitve nastala po 1. juliju 2016, saj se jo po spremembi pravilnika lahko predloži do konca obdobja za predložitev obračuna DDV za julij , torej do 31.8.2016.

Ob vsaki tovrstni dobavi tudi predlagamo, da se z nasprotno stranko dogovorite, da vam pošlje oddano izjavo izpisano iz eDavkov. Tako boste imeli dokazilo, da so tudi oni izjavo predložili.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice