ODDAJANJE NEPREMIČNIN V NAJEM IN DOHODNINA

ODDAJANJE NEPREMIČNIN V NAJEM IN DOHODNINA

Fizične osebe pogosto oddajajo svoje nepremičnine v najem: poslovni prostor oddajajo v najem poslovnemu subjektu, ki tam opravlja dejavnost, stanovanje drugi osebi, da v njem prebiva, ali pa dajejo v najem bivalnik ali drugo prevozno sredstvo. Od vseh dohodkov, ki jih oseba prejme v navedenih primerih, mora plačati dohodnino.

Dohodnina se plača od dohodka po stopnji 25%, pri čemer normirani stroški znašajo 10%. Namesto normiranih stroškov lahko oseba uveljavlja dejanske stroške (npr. stroške adaptacij, vzdrževalna dela), ki jih dokazuje z računi. Če oseba oddaja kmetijsko ali gozdno zemljišče, se mu pri izračunu dohodnine ne priznajo niti normirani niti dejanski stroški. Plačana dohodnina se šteje za dokončen davek in se ne všteva v letno dohodninsko osnovo.

Če oseba oddaja svoje premoženje v najem drugi osebi, mora finančni upravi posredovati napoved za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 15. januarja za preteklo leto. Davčni organ na podlagi napovedi v 30 dneh izda odmerno odločbo o dohodnini iz oddajanja premoženja v najem. Če fizična oseba oddaja premoženje v najem poslovnemu subjektu, dohodnino plača že izplačevalec dohodka in najemodajalcu napovedi ni potrebno oddati.

Dejanske stroške oseba uveljavlja v napoved za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem ali pa z zahtevkom za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja.

Sorodne objave

Novice