ODDAJATE NEPREMIČNINO? NE POZABITE POROČATI V ETN

September 30, 2019 ODDAJATE NEPREMIČNINO? NE POZABITE POROČATI V ETN

Pravne osebe in samostojni podjetniki so dolžni poročati Geodetski upravi RS o vseh najemnih poslih z nepremičninami in vseh prodajnih poslih z nepremičninami, pri katerih se je obračunal DDV. Poroča se preko spletnega programa za poročanje o najemnih poslih (aplikacija ETN).

Evidenca trga nepremičnin je večnamenska javna zbirka podatkov o sklenjenih nepremičninskih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih za stavbe in dele stavb. Evidenca se vodi zaradi zagotavljanja dejanskih podatkov o stanju na trgu nepremičnin, za namene množičnega vrednotenja ter za davčne in druge namene, določene z zakonom.

Da se evidenca trga nepremičnin lahko vodi, se mora od leta 2013 Geodetski upravi poročati o vseh nepremičninskih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih. V Evidenco trga nepremičnin morajo zato poročati pravne osebe in samostojni podjetniki,

 • ki prodajo nepremičnino ali jo dajo v finančni najem (lizing) in je bil za nepremičnino obračunan DDV,
 • ki oddajajo v odplačni najem nepremičnino za najmanj 6 mesecev,
 • ki imajo v najemu nepremičnino, katerih najemodajalec je fizična oseba, in so jo vzeli v najem za najmanj 6 mesecev,

Poroča se le najemne posle, ki so sklenjeni za najmanj 6 mesecev. Pri najemnih poslih se poroča sklenitev posla, sklenitev dodatka k najemni pogodbi (aneksa) zaradi spremembe najemnine ali trajanja najema ter tudi o predčasni prekinitvi najemne pogodbe. O najemih pa morajo poročati tudi najemniki, ki oddajajo nepremičnino v podnajem.

Poročati je potrebno do 15. v mesecu za posle in anekse, sklenjene v preteklem mesecu. Podatke o najemnih poslih se poroča preko spletnega programa za poročanje o najemnih poslih v ETN (aplikacija ETN). Povezava na spletno aplikacijo ETN je objavljena na spletnem portalu PROSTOR na podstrani »Evidenca trga nepremičnin«. Za uporabo aplikacije ETN se je treba registrirati z veljavnim digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA). Aplikacija zavezancem za poročanje v ETN omogoča pooblaščanje drugih oseb, tudi računovodskih servisov.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin določa visoke kazni za zavezance, ki zahtevanih podatkov o najemnih in prodajnih poslih ne posredujejo Geodetski upravi. Z globo od 1.000 do 10.000 evrov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, če v predpisanem roku ne pošlje podatkov v ETN. Z globo od 300 do 1.500 evrov pa se kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika oziroma pravne osebe.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2019 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>