Odsotnost zaposlenih zaradi bolezni

Odsotnost zaposlenih zaradi bolezni

Odsotnost zaposlenih zaradi bolezni

V Uradnem listu RS, št. 15, z dne 4. 2. 2022 je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C).

Spreminja se 1. stavek 3. odstavka 137. člena, ki ureja nadomestila plače v primeru odsotnosti delavca zaradi bolezni.

Delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer do 20 delovnih dni (prej 30 delovnih dni) za posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 80 delovnih dni (prej 120 delovnih dni) v koledarskem letu.

Sprememba zakona začne veljati od 1. marca 2022 dalje.

Vir

Sorodne objave

Novice