OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE V AVTOBUSE

OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE V AVTOBUSE

3. 4. 2015 sta bila objavljena Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakon o dopolnitvi Zakona o dohodnini, s katerim se ponovno uvaja olajšava za investiranje na avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. Zavezanci lahko uveljavljajo navedeno olajšavo za investicije, opravljene od 1. januarja 2014 dalje.

Za leto 2014 lahko zavezanci (podjetja in samostojni podjetniki) uveljavljajo znižanje davčne osnove za investiranje za avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI, s predložitvijo popravka obračuna po 54. členu ZDavP-2 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi novele zakona, to je do 4. 5. 2015.

Sorodne objave

Novice