OSEBE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST, SAMO ŠE Z ENIM BANČNIM RAČUNOM

OSEBE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST, SAMO ŠE Z ENIM BANČNIM RAČUNOM

Ministrstvo za finance je v predlogu sprememb Zakona o davčnem postopku predlagalo, da bo lahko imel samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki opravlja dejavnost, le en transakcijski račun. Zavezancu tako ne bo več treba imeti ločen transakcijski račun v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Vendar pa mora biti transakcijski račun objavljen v Registru transakcijskih računov.

Razlog za spremembo je zmanjšanje administrativnih bremen zavezancev za davek, saj se mu s tem znižajo stroški bančne provizije. Predlogi spremembe zakona so trenutno v javni razpravi. Zakon bo začel veljati 15. dni po objavi v Uradnem listu.

Sorodne objave

Novice