PKP 7 ponovno prinaša krizni dodatek za zaposlene, ki delajo

PKP 7 ponovno prinaša krizni dodatek za zaposlene, ki delajo

V skladu s sedmim paketom protikorona ukrepov (PKP7), morajo delodajalci ob izplačilu decembrske plače delavcem, ki so opravljali delo v decembru, izplačati krizni dodatek v višini 200,00 eur oz, sorazmerni del, če delo ni opravljal cel mesec ali če je zaposlen za krajši delovni čas. Krizni dodatek pripada delavcem katerih zadnja izplačana plača (novembrska plača) ne presega dvakratnika minimalne plače, kar pomeni da njegova zadnja izplačana bruto plača ne sme biti višja od 1.881,16 eur (2x 940,58).

Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 eur se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost niti akontacija dohodnine. Krizni dodatek se tudi ne všteva v letno odmero dohodnine.

Ukrep se ne uporablja za neposredne in posredne uporabnike proračuna RS in občinskih proračunov ter ter tuja diplomatska predstavništva in konzulate, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organe in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Za povračilo izplačanega kriznega dodatka bo delodajalec preko informacijskega sistema FURS predložil izjavo, s katero bo izjavil, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Izjavo bo moral predložiti v elektronski obliki najpozneje do konca februarja 2021. FURS pa bo izplačal povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. marca 2021.

Kako se izračuna krizni dodatek?

Krizni dodatek v višini 200 eur se izplača, če je delavec, ki je zaposlen pri upravičenem delodajalcu za polni delovni čas, ves december delal in njegova zadnja izplačana plača ne presega zneska 1.881,16 eur. Če delavec ni delal cel mesec, je upravičen do sorazmernega dela kriznega dodatka pri čemer se upošteva:

  • Delavcu pripada dodatek za prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela.
  • Za dneve, ko je delavec odsoten z dela zaradi začasnega čakanja na delo, izrabe letnega dopusta ali zaradi drugih upravičenih odsotnosti (npr. bolnišk) se krizni dodatek ne izplača.

Primer : delavec, zaposlen za polni delovni čas v mesecu decembru koristi 3 dni dopusta, 4 dni je na čakanju, ostale dni (15 delovnih dni) razen na državni praznik (1 dan) opravlja delo. V decembru je skupno 23 delovnih dni, od tega 1 praznik.Sorazmerni del kriznega dodatka se izračuna:

200/23 = 8,70 eur kriznega dodatka na dan

8,70 * 16  =139,20 eur (upoštevajo se dnevi, ko je opravljal delo in dan, ko bi sicer opravljal delo, pa je bil državni praznik)

Delavcu pripada 139,20 eur kriznega dodatka.

Sorodne objave

Novice