PLAČEVANJE DAVKOV IN PRISPEVKOV BREZ STROŠKOV PROVIZIJE

PLAČEVANJE DAVKOV IN PRISPEVKOV BREZ STROŠKOV PROVIZIJE

S 1. marcem 2018 je Uprava Republike Slovenije za javna plačila – UJP omogočila pravnim in fizičnim osebam plačevanje davkov in prispevkov brez stroškov plačilnih storitev. Plačevanje obveznih dajatev je možno na plačilnih mestih UJPlačam s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta). Plačilo z gotovino na omenjenih mestih ni možno.

Kje lahko plačate brez provizij?

Plačevanje je možno na naslednjih negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam:

1. na sedežu območnih enot UJP

• Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper,
• Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj,
• Ljubljana, Dunajska cesta 25, 1000 Ljubljana,
• Murska Sobota, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
• Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
• Postojna, Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna,
• Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica,
• Žalec, Šlandrov trg 22, 3310 Žalec

2. na dislociranih enotah UJP:

• Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje in
• Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica,
• Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor

Kaj lahko plačate brez provizij?

Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam lahko plačate vse obvezne dajatve pravnih in fizičnih oseb: davek na dodano vrednost, dohodnino, prispevke za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, takse, globe ipd., ki se plačujejo na račune javnofinančnih prihodkov.
Ne teh mestih pa ni mogoče plačati drugih obveznosti, kot npr.: elektrike, telefona, komunale,…

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice