PLAČILNI PROMET MED VELIKONOČNIMI PRAZNIKI

PLAČILNI PROMET MED VELIKONOČNIMI PRAZNIKI

Na velikonočni petek, 25. marca 2016, je v večini držav Evropske unije praznik in dela prost dan. Ker evropski plačilni sistem ne bo posloval, banke in hranilnice v državah EU ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Vsa plačila bodo izvršena šele naslednji delovni dan, v torek, 29. marca 2016.

Tudi  Uprava Republike Slovenije za javna ne bo izvajala plačilnih storitev za proračunske uporabnike, bo pa v času uradnih ur sprejemala plačilna navodila z datumom valute od vključno 29. 3. 2016 dalje.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice