PLAČILO VSEH MESEČNIH PRISPEVKOV Z ENIM E-RAČUNOM

June 3, 2019 PLAČILO VSEH MESEČNIH PRISPEVKOV Z ENIM E-RAČUNOM

Finančna uprava RS po novem omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost se bo lahko na mesec plačevalo le z enim e-računom. Rešitev bo trenutno na voljo osebam, ki samostojno opravljajo dejavnost (npr. samostojnim podjetnikom, kulturnikom, športnikom, odvetnikom itd) in družbenikom.

 Vsak mesec morajo osebe z dejavnostjo (in družbeniki) plačati štiri različne prispevke za socialno varnost in še akontacijo dohodnine (če znesek akontacije ne presega 400 evrov, se ta plača v trimesečnih obrokih). Doslej je Finančna uprava RS omogočala združitev tistih plačil, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno oziroma imajo isti transakcijski račun – IBAN. Osebe z dejavnostjo so tako morale mesečno plačevati trem različnim javnofinančnim blagajnam: (proračunu Republike Slovenije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje). To pomeni, da so morale mesečno plačati prispevke s tremi različnimi položnicami, na letni ravni pa to pomeni 36 položnic.

Po novem pa se bo oseba z dejavnostjo lahko odločila za poenostavitev plačevanja. Z novim načinom bo plačevanje obveznosti poenostavljeno, predvsem pa bo cenejše, saj se bodo zmanjšali stroški provizije bankam. Izbira je prostovoljna, če se zanjo oseba ne bo odločila, bo uporabljala način plačevanja obveznosti, kot ga je do sedaj. Prve e-račune bo FURS izdal po 15. juniju, ko se izteče rok za predložitev obračunov prispevkov za socialno varnost za maj 2019. 

Če se bo oseba z dejavnostjo odločila za poenostavitev plačevanja, se bo morala pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa. FURS je v Registru izdajateljev e-računov vpisan z nazivom Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije, naslov Šmartinska cesta 055, 1000 Ljubljana, davčna številka 77695771. Z oddano prijavo se bo štelo, da se oseba strinja s » Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom«. Prijavo bo oseba z dejavnostjo naredila le enkrat, saj bo veljala do odjave ali do zaprtja računa. FURS bo na podlagi obračuna dajatev pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo FURS poslal preko banke v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki. E-računi bodo poslani bankam, zavezanec pa bo lahko do njih dostopal prek svoje spletne banke, kjer bo lahko predizpolnjen plačilni nalog tudi potrdil in s tem neposredno poravnal znesek obveznosti. Akontacijo dohodnine pa bo moral še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.

S prejetim plačilom na podlagi e-računa se bodo rednim plačnikom poravnali prispevki, ki so navedeni na e-računu. Če plačilo ne bo zadostovalo za plačilo vseh obveznosti, se bo posamezna vrsta prispevka poravnala v sorazmernem deležu glede na zneske, ki so določeni na e-računu. Če pa bo imel plačnik v času plačila e-računa odprte še stare obveznosti iz navedenih prispevkov, se bodo, tudi če plača z e-računom, najprej poravnale starejše obveznosti.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2019 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>