PLAČILO VSEH MESEČNIH PRISPEVKOV Z ENIM E-RAČUNOM

PLAČILO VSEH MESEČNIH PRISPEVKOV Z ENIM E-RAČUNOM

Finančna uprava RS po novem omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost se bo lahko na mesec plačevalo le z enim e-računom. Rešitev bo trenutno na voljo osebam, ki samostojno opravljajo dejavnost (npr. samostojnim podjetnikom, kulturnikom, športnikom, odvetnikom itd) in družbenikom.

 Vsak mesec morajo osebe z dejavnostjo (in družbeniki) plačati štiri različne prispevke za socialno varnost in še akontacijo dohodnine (če znesek akontacije ne presega 400 evrov, se ta plača v trimesečnih obrokih). Doslej je Finančna uprava RS omogočala združitev tistih plačil, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno oziroma imajo isti transakcijski račun – IBAN. Osebe z dejavnostjo so tako morale mesečno plačevati trem različnim javnofinančnim blagajnam: (proračunu Republike Slovenije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje). To pomeni, da so morale mesečno plačati prispevke s tremi različnimi položnicami, na letni ravni pa to pomeni 36 položnic.

Po novem pa se bo oseba z dejavnostjo lahko odločila za poenostavitev plačevanja. Z novim načinom bo plačevanje obveznosti poenostavljeno, predvsem pa bo cenejše, saj se bodo zmanjšali stroški provizije bankam. Izbira je prostovoljna, če se zanjo oseba ne bo odločila, bo uporabljala način plačevanja obveznosti, kot ga je do sedaj. Prve e-račune bo FURS izdal po 15. juniju, ko se izteče rok za predložitev obračunov prispevkov za socialno varnost za maj 2019. 

Če se bo oseba z dejavnostjo odločila za poenostavitev plačevanja, se bo morala pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa. FURS je v Registru izdajateljev e-računov vpisan z nazivom Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike Slovenije, naslov Šmartinska cesta 055, 1000 Ljubljana, davčna številka 77695771. Z oddano prijavo se bo štelo, da se oseba strinja s » Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom«. Prijavo bo oseba z dejavnostjo naredila le enkrat, saj bo veljala do odjave ali do zaprtja računa. FURS bo na podlagi obračuna dajatev pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo FURS poslal preko banke v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki. E-računi bodo poslani bankam, zavezanec pa bo lahko do njih dostopal prek svoje spletne banke, kjer bo lahko predizpolnjen plačilni nalog tudi potrdil in s tem neposredno poravnal znesek obveznosti. Akontacijo dohodnine pa bo moral še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.

S prejetim plačilom na podlagi e-računa se bodo rednim plačnikom poravnali prispevki, ki so navedeni na e-računu. Če plačilo ne bo zadostovalo za plačilo vseh obveznosti, se bo posamezna vrsta prispevka poravnala v sorazmernem deležu glede na zneske, ki so določeni na e-računu. Če pa bo imel plačnik v času plačila e-računa odprte še stare obveznosti iz navedenih prispevkov, se bodo, tudi če plača z e-računom, najprej poravnale starejše obveznosti.

Sorodne objave

Novice