PLAČILO ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA Z MEDICINSKO ASISTENCO ZA ZAPOSLENEGA

PLAČILO ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA Z MEDICINSKO ASISTENCO ZA ZAPOSLENEGA

Plačilo zdravstvenega zavarovanja z zdravstveno asistenco v tujini, ki ga delodajalec plača za svojega zaposlenega, je boniteta, od katere se morajo plačati vsi prispevki za socialno varnost in akontacija dohodnine.

Po pojasnilu Ministrstva za finance, premija zdravstvenega zavarovanja za tujino ne spada med povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem zaposlenih. Zato se navedeno plačilo šteje za ugodnost v naravi, ki jo zaposleni prejme v zvezi z opravljanjem svojega dela. To pa pomeni, da se morajo od vrednosti zavarovalne premije obračunati vsi prispevki za socialno varnost in tudi akontacija dohodnine.

Prav tako pa se, po pojasnilu Ministrstva za finance, kot boniteta obdavči tudi zavarovalna premija, ki jo mora delodajalec plačati za zaposlenega, kadar pridobiva poslovno vizo za službeno potovanje v tujino.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice