PO NOVEM BOMO DAVKE IN PRISPEVKE LAHKO SPET PLAČEVALI S 5 DNEVNIM ZAMIKOM

PO NOVEM BOMO DAVKE IN PRISPEVKE LAHKO SPET PLAČEVALI S 5 DNEVNIM ZAMIKOM

Po trenutno veljavni davčni zakonodaji izplačevalci dohodka plačajo akontacijo dohodnine, prispevke za socialno varnost in druge davčne odtegljaje na dan izplačila dohodka, ob izplačilu pa predložijo davčnemu organu tudi obračun davka. S 1.1.2017 pa bo omogočeno plačilo davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost s 5 dnevnim zamikom po izplačilu dohodka. Zamik plačila davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost je eden od ukrepov, ki naj bi prispeval k večji likvidnosti in plačilni sposobnosti davčnih zavezancev in posredno zagotavljal lažje plačilo davkov in prispevkov.

Plačilo s 5 dnevnim zamikom velja za vsa izplačila iz delovnega razmerja (plača, regres in drugo), pri drugih izplačilih fizičnim osebam (avtorski honorar, podjemna pogodba, obresti, dividende in drugo) in za plačilo dohodkov nerezidentov, za katere se obračuna plačilo davčne obveznosti po t.i. ODO-1 obračunu. Sprememba velja tudi za samostojne podjetnike posameznike in družbenike poslovodje (zavarovalna podlaga 040), ki bodo lahko po novem plačali prispevke za socialno varnost najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Naj opozorimo, da se ni spremenil rok za oddajo obračuna davčnega odtegljaja, rok za plačilo posebnega davka na določene prejemke in rok za plačilo dajatev od dohodka za začasno ali občasno delo upokojencev.

Več informacij, kako bo sprememba vplivala na izplačila osebnih prejemkov, davkov in prispevkov v vašem podjetju, vam lahko posredujemo v računovodski družbi Nucleus plus. Za vas lahko pripravimo celoten obračun plač do plačilnih nalogov, ki jih enostavno uvozite v vašo e – banko ter različna poročila za zunanje institucije. Vodimo tudi personalne mape zaposlenih: prijavljamo in odjavljamo zaposlene iz zdravstvenega zavarovanja, vodimo evidenco letnih dopustov in arhiv vseh dokumentov v zvezi z zaposlitvijo. Pripravimo lahko tudi obrazce, ki jih zaposleni potrebujejo za pridobivanje posojil, leasingov in v drugih postopkih dokazovanja finančne sposobnosti, kot tudi obrazcev za pridobitev nadomestila v primeru porodniške odsotnosti ali brezposelnosti.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice