PODALJŠUJEJO SE ROKI ZA PREDLOŽITEV DAVČNIH OBRAČUNOV IN ODDAJO LETNIH POROČIL

PODALJŠUJEJO SE ROKI ZA PREDLOŽITEV DAVČNIH OBRAČUNOV IN ODDAJO LETNIH POROČIL

Rok za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil se podaljšuje, in sicer s 31. 3. 2020 na 31. 5. 2020.

Vlada je na včerajšnji seji sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil, in sicer s 31. 3. 2020 na 31. 5. 2020. Vlada se namreč zaveda, da so zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 potrebni ukrepi, ki zagotavljajo davčnim zavezancem lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti Zakon je poslan v državni zbor v sprejem po hitrem postopku. Upamo, da bo zakon kmalu sprejet.

Podaljšanje rokov za oddajo pomeni seveda tudi podaljšanje rokov za plačilo davčnih obveznosti. Če boste imeli vračilo preveč plačanih akontacij, je še vedno smiselno, da čimprej oddate davčni obračun, saj rok za vračilo začne teči z dnem oddaje. Davčni zavezanec, ki bo moral davek plačati, pa ga bo lahko plačal tudi dva meseca kasneje.

Druge rešitve, ki jih predvideva zakon

  • Ker so se spremenili roki za predložitev davčnega obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti, se bo spremenil tudi mesec določitve nove višine zavarovalne osnove in nove višine prispevkov v letu 2020. Podjetnik bo novo zavarovalno osnovo in novo višino prispevkov za leto 2020 na novo določil na podlagi oddanega obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij.
  • Zamika se skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na najpozneje 30. junija 2020, zato se posledično davčnim zavezancem rezidentom, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020, zamika rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020.
  • Podjetja in podjetniki bodo lahko zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa zaprosili za dovoljenje za odlog plačila davka za čas do dveh let oz. za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v dveh letih. Odlog plačila davka je sicer možen že zdaj, vendar bodo pogoji za uveljavitev te možnosti po novem blažji in bolj enostavni. Po novem bo možen tudi odlog akontacij davka in davčnega odtegljaja. Prav tako pa se za čas odloga oziroma obročnega plačila davka obresti ne bodo obračunavale.

Sorodne objave

Novice