PODJETJA DONIRAJTE

PODJETJA DONIRAJTE

Podjetja se čedalje bolj zavedajo vpetosti v širše družbeno in naravno okolje, zato želijo prispevati k višji kakovosti življenja in k razvoju lokalnega okolja. Zato podpirajo številne humanitarne, kulturne, športne in izobraževalne projekte. Pomoč nudijo s finančnimi sredstvi, včasih pa tudi s svojimi dobrinami ali storitvami.

Tudi v računovodski družbi Nucleus plus se zavedamo naše družbene odgovornosti, zato smo letos sredstva namenili pogorelemu Waldorfskemu vrtcu Studenček v Mariboru. S prispevkom želimo pomagati 50 otrokom, da se bodo lahko čim prej vrnili v svoj vrtec. Požar, ki je konec junija nastal zaradi napake na električni napeljavi, je namreč povsem uničil vrtec. Škoda je tako velika, da bo sanacija trajala kar nekaj mesecev.

K donacijam pa želimo spodbuditi tudi vas, podjetja in samostojne podjetnike, da v svojem okolju prepoznate projekte in osebe, ki so vredne zaupanje in potrebujejo podporo za svoje delovanje. Želimo pa vas tudi poučiti kako se z davčnega vidika obravnavajo donacije. V kolikor namreč želite pomagati je pomembno, da upoštevate tudi čimbolj optimalen okvir vaše donacije.

Donacija je davčno nepriznan strošek. Vendar pa lahko organizacija uveljavlja olajšavo za donacije, če sredstva podari preko za to ustanovljenih nepridobitnih organizacij v Sloveniji ali Evropski Uniji. Olajšave ne more uveljavljati, če stvari podarili neposredno osebam ali organizacijam, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

Olajšava za donacije v humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene lahko znaša do višine 0,3 % obdavčenega prihodka organizacije v davčnem obdobju. Poleg te olajšave lahko organizacija uveljavlja še olajšavo v višini do 0,2 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene. Neizkoriščeni del te olajšave se lahko koristi v naslednjih 3 letih.

Donacije izplačane v denarju niso predmet DDV. V primeru da je donacija dana v naravi, pa mora donator obračunati DDV, če je bil pri nabavi upoštevan (odbit) vstopni DDV.

Sorodne objave

Novice