PODJETJA, STE ŽE VPISALI SVOJE LASTNIŠTVO V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV?

June 18, 2019 PODJETJA, STE ŽE VPISALI SVOJE LASTNIŠTVO V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV?

Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). Če tega še niste storili, boste prejeli poziv Finančne uprave RS.

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Vse pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije (gospodarske družbe, društva, zavodi, ustanove,…), morajo vpisati v Register dejanskih lastnikov (RDL) dejanske lastnike. Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta z poslovnim deležem večjim od 25% oziroma fizična oseba, ki poslovni subjekt nadzira ali jo kako drugače obvladuje.

Finančna uprava RS je v začetku junija začela z akcijo opozarjanja podjetij, da vpišejo svoje dejanske lastnike v Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga vodi AJPES. Ugotavljamo namreč, da številni subjekti še niso opravili vpisa v RDL. Subjektom, ki lastništva še niste vpisali, bo FURS kot nadzorni organ preko portala eDavki vročil poziv, da to storite v roku 30 dni od prejema poziva. Če boste dolžnost vpisa opravili v roku, ne boste sankcionirani, sicer pa velja, da se kršitev dolžnosti vpisa v Register dejanskih lastnikov lahko sankcionira z globo od 6.000 do 60.000 evrov za pravno osebo in z globo od 400 do 2.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

Vpis dejanskih lastnikov lahko opravite preko aplikacije eRDL na spletni strani AJPES: https://www.ajpes.si/eRDL/Vpis. V RDL se vpišejo podatki o:

 • pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična in davčna številka, datum vpisa in izbrisa),
 • dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL).

Vnos podatkov o dejanskih lastnikih lahko izvede zastopnik poslovnega subjekta, če je kot uporabnik prijavljen na spletnem portal Ajpes in ima kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. Pri pripravi podatkov o dejanskih lastnikih in vnosom v Register dejanskih lastnikov na spletni strani Ajpes vam lahko pomagamo tudi mi; lahko pa nas tudi pooblastite, da podatke oddamo. Sporočite, če želite našo pomoč.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2019 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>