PODJETJA, STE ŽE VPISALI SVOJE LASTNIŠTVO V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV?

PODJETJA, STE ŽE VPISALI SVOJE LASTNIŠTVO V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV?

Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). Če tega še niste storili, boste prejeli poziv Finančne uprave RS.

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Vse pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije (gospodarske družbe, društva, zavodi, ustanove,…), morajo vpisati v Register dejanskih lastnikov (RDL) dejanske lastnike. Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta z poslovnim deležem večjim od 25% oziroma fizična oseba, ki poslovni subjekt nadzira ali jo kako drugače obvladuje.

Finančna uprava RS je v začetku junija začela z akcijo opozarjanja podjetij, da vpišejo svoje dejanske lastnike v Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga vodi AJPES. Ugotavljamo namreč, da številni subjekti še niso opravili vpisa v RDL. Subjektom, ki lastništva še niste vpisali, bo FURS kot nadzorni organ preko portala eDavki vročil poziv, da to storite v roku 30 dni od prejema poziva. Če boste dolžnost vpisa opravili v roku, ne boste sankcionirani, sicer pa velja, da se kršitev dolžnosti vpisa v Register dejanskih lastnikov lahko sankcionira z globo od 6.000 do 60.000 evrov za pravno osebo in z globo od 400 do 2.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

Vpis dejanskih lastnikov lahko opravite preko aplikacije eRDL na spletni strani AJPES: https://www.ajpes.si/eRDL/Vpis. V RDL se vpišejo podatki o:

  • pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična in davčna številka, datum vpisa in izbrisa),
  • dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL).

Vnos podatkov o dejanskih lastnikih lahko izvede zastopnik poslovnega subjekta, če je kot uporabnik prijavljen na spletnem portal Ajpes in ima kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. Pri pripravi podatkov o dejanskih lastnikih in vnosom v Register dejanskih lastnikov na spletni strani Ajpes vam lahko pomagamo tudi mi; lahko pa nas tudi pooblastite, da podatke oddamo. Sporočite, če želite našo pomoč.

Sorodne objave

Novice