POENOSTAVLJEN POSTOPEK ODOBRITVE ZAČASNE ZADRŽANOSTI OD DELA

POENOSTAVLJEN POSTOPEK ODOBRITVE ZAČASNE ZADRŽANOSTI OD DELA

Vlada Republike Slovenije je 24. 3. 2020 sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki prinaša dva začasna ukrepa na področju uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja:

  • zadržanost od dela tudi po 30. dneh ugotavlja izbrani osebni zdravnik in ne Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer dokler začasna zadržanost od dela nepretrgoma ne doseže enega leta. Izbrani osebni zdravnik izda potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela o čemer ustno ali pisno najpozneje naslednji delovni dan obvesti zavarovanca in datum obvestila zavarovanca zabeleži v zdravstveni dokumentaciji zavarovanca;
  • podaljšanje zdraviliškega zdravljenja na skupno največ 21 dni lahko že v odločbi o odobritvi zdraviliškega zdravljenja določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali pa pooblasti zdravilišče, da lahko zdravnik zdravilišča podaljša zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije bo odločalo o začasni zadržanosti od dela le v naslednjih primerih:

  • ko le ta traja nepretrgoma več kot eno leto. Predlog za podaljšanje posreduje izbrani osebni zdravnik vsaj tri dni pred iztekom začasne zadržanosti od dela;
  • na podlagi zahteve zavarovanca ali delodajalca za presojo mnenja izbranega osebnega zdravnika o začasni nezmožnosti za delo;
  • na podlagi zahteve zavarovanca za presojo mnenja izbranega osebnega zdravnika o začasni zadržanosti od dela, katere razlog ni začasna nezmožnost za delo.

Ukrepa, ki pričneta veljati 25. 3. 2020 sta bila sprejeta z namenom olajšanja uveljavljanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in bosta veljala zgolj v času epidemije. Postopki uveljavljanja začasne zadržanosti od dela, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.

Sorodne objave

Novice