Pogostitev zaposlenih in poslovnih partnerjev

Pogostitev zaposlenih in poslovnih partnerjev

Pogostitev zaposlenih in poslovnih partnerjev

Pogostitev zaposlenih (prednovoletna zabava)

Pogostitev zaposlenih ob koncu leta z davčnega vidika smatramo:

DOHODNINA: Strošek pogostitve ni predmet dohodnine, saj je bila boniteta zagotovljena vsem zaposlenim pod enakimi pogoji. Ravno tako je težko pripisati natančen znesek stroškov posameznemu zaposlenemu. V tem primeru gre za običajno ugodnost ob koncu leta za vse zaposlene in za običajno poslovno prakso podjetij ob zaključku leta.

DDPO: strošek je davčno nepriznan, ker gre za strošek zasebne narave in obenem zato, ker zaposleni od pridobljene ugodnosti niso plačali dohodnine (ni bila obračunana dohodnina od pridobljene bonitete).

DDV: se ne odbija

Pogostitev poslovnih partnerjev

S stroški pogostitve razumemo vse oblike pogostitev poslovnih partnerjev. Najpogosteje so to stroški poslovnih kosil in večerij v restavracijah, pa tudi na primer stroški pogostitev ob obisku poslovnih partnerjev.

DOHODNINA: Strošek pogostitve ni predmet dohodnine. Če gre za poslovno kosilo, na katerem sta poslovna partnerja primarno z namenom izvajanja poslovne aktivnosti in ne iz osebnih razlogov, se ne pri enem ne pri drugem ne ugotavlja osebne koristi oziroma dohodka iz tega naslova.

DDPO: Stroški reprezentance so davčno priznani le delno (60% vrednosti).

DDV: se ne odbija

Sorodne objave

Novice