POMEMBNI DATUMI ZA DOHODNINO

POMEMBNI DATUMI ZA DOHODNINO

 1. januar 2016 – rok za vložitev:
 1. januarja 2016 – rok za vložitev:
 • Kontrolnih podatkov za odmero dohodnine, ki jih morajo davčnemu organu in prejemnikom dohodka posredovati vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki so izplačali dohodke v letu 2015, in med letom niso bili poročani davčnemu organu (npr. premije PDPZ) 
 1. februar 2016 – rok za vložitev:
 • Vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane
 1. februar 2016 – rok za vložitev:
 • Napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, ki ga vloži fizična oseba (rezident), ki je v letu 2015 dosegla dohodke od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in pri bankah drugih držav članic EU. Napovedi ni potrebno vložiti, če skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, doseženih v letu 2015, ne presega zneska 000 evrov.
 • Napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, ki ga vloži fizična oseba (rezident), ki je v letu 2015 odsvojila vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone.
 • Napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih fin. instrumentov, ki ga vloži zavezanec rezident, ki je v letu 2015 odsvojil izvedeni finančni instrument, pridobljen po 15. 7. 2008.
 1. junij 2016
 • Datum, do katerega mora davčni organ odpremiti informativne izračune dohodnine. Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine je 15 dni od datuma vročitve oz. 30 dni od datuma odpreme (vročitev je opravljena 15. dan od dneva odpreme).
 1. julij 2016

Rok za vložitev Napovedi za odmero dohodnine za leto 2015. Vloži jo zavezanec, ki na dom do 15. junija 2016 ni prejel informativnega izračuna dohodnine.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice