POMOČ BEGUNCEM KOT DAVČNA OLAJŠAVA

POMOČ BEGUNCEM KOT DAVČNA OLAJŠAVA

Begunci, ki proti zahodu Evrope potujejo po balkanski poti, so prišli tudi v Slovenijo. Številne humanitarne organizacije in posamezniki so že začeli zbirati pomoč zanje. Pomoč pa jim lahko nudijo tudi podjetja in samostojni podjetniki s finančnimi sredstvi ali dobrinami, dana sredstva pa uveljavljajo kot davčno olajšavo pri izračunu davka od dohodka pravnih oseb ali dohodka iz dejavnosti.

Vendar pa ne pozabite, da morate svoj prispevek podariti preko za to ustanovljenih nepridobitnih organizacij, saj se olajšave ne bo moglo uveljavljati, če boste stvari podarili neposredno beguncem. Davčno olajšavo za donacijo lahko namreč podjetje uveljavlja le, če izplača denar oziroma donira materialna sredstva za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, splošno koristne in religiozne namene rezidentom Slovenije oziroma Evropske unije, ki so ustanovljeni po posebnih predpisih za nepridobitno opravljanje zgoraj navedenih dejavnosti.

Sorodne objave

Novice