Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov – popravek izjave in oddaja prve izjave na podlagi sprememb v PKP7

Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov – popravek izjave in oddaja prve izjave na podlagi sprememb v PKP7

PKP7 (Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUPOPDVE) prinaša spremembe tudi v zvezi z ukrepom povračila fiksnih stroškov. FURS je podal podrobna pojasnila kako naj ravna upravičenec, kdaj naj naredi popravek izjave in kdo naj odda prve izjave na podlagi sprememb iz PKP7.

 Najpomembnejše spremembe so:
  • Sprememba maksimalnega zneska pomoči glede na zaposlenega pri organizacijah, ki imajo nad 70% upad prihodkov: Kadar upravičenec izkazuje več kot 70 % upad prihodkov v upravičenem obdobju znaša omejitev pri izplačilu najvišjega zneska povračila fiksnih stroškov, ki se nanaša na zaposlene, 2.000 eurov mesečno na zaposlenega ali samozaposlenega oziroma družbenika, delničarja ali ustanovitelja zadruge ali zavoda. Omejitev v višini 1.000 eurov pa ostaja za upravičence, ki izkazujejo upad prihodkov med 30 in 70 % v upravičenem obdobju;
  • Spremeni se opredelitev zaposlenih, ki se upoštevajo pri izračunu omejitve. Po novem se upošteva povprečno število zaposlenih, ki se izračuna kot število delovnih ur v obdobju od 1. decembra 2019 do 30. novembra 2020, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo plače v breme delodajalca. Navedena sprememba se upošteva za izjave, ki so jih upravičenci oddali pred uveljavitvijo ZIUPOPDVE, le če je zadnje ugodnejša. Upravičenci ugodnejšo obravnavo uveljavljajo z dopolnitvijo izjave (popravek izjave na eDavkih)
  • Sprememba pri izračunu upada prihodkov: PKP7 določa možnost, da se pri izračunu upada prihodkov od prodaje lahko upošteva prihodke od prodaje v upravičenem obdobju glede na povprečno število zaposlenih ali prihodke od prodaje glede na vrednost osnovnih sredstev, brez zemljišč, če je tak način upoštevanja prihodkov od prodaje za upravičenca ugodnejši. V primeru ugotavljanja upada prihodkov na naveden način, nekriti fiksni stroški skupaj z ostalimi pomočmi ne smejo presegati 800.000 eur pomoči.

FURS je podal podrobna pojasnila kako naj ravna upravičenec. Popravek izjave in oddaja prve izjave na podlagi sprememb iz PKP7 bosta na e-Davkih mogoči predvidoma po 5. 1. 2021. Rok za njuno oddajo je 15. 1. 2021.

I.                     Zavezanci, ki ste oddali izjavo za povračilo nekritih fiksnih stroškov po PKP6 (Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUOPDVE) do 31. 12. 2020:

a) že oddane izjave na podlagi sprememb v PKP 7 ne popravljate in ne vlagajte nove izjave:

  • če ste imeli upad prihodkov od prodaje višji od 70% na podlagi dejanskih prihodkov od prodaje po izjavi PKP6 in je število zaposlenih za nedoločen čas na dan oddaje vloge ugodnejši od povprečnega števila zaposlenih v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. V tem primeru se bo najvišja dovoljena pomoč na zaposlenega 2.000€/zaposlenega/mesec upoštevala avtomatično t.j. po uradni dolžnosti in vam bo izplačan višji znesek kot ste ga navedli oz. je bil izračunan na izjavi, seveda le, če izračun NFS ali omejitev glede neto izgube ne bosta omejevala najvišje dovoljene pomoči.
  • če nove določbe iz PKP7 ne vplivajo na izračun najvišje možne pomoči, ki jo lahko dobite izplačano na podlagi delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.
b) že oddano izjavo po PKP6 na podlagi sprememb v PKP 7 popravite (ne stornirajte izjave po PKP6, ampak vložite popravek):
  • če bi bilo za vas ugodneje pri izračunu najvišje dovoljene pomoči (1.000 ali 2.000) na zaposlenega namesto zaposlenih za nedoločen čas na dan oddaje vloge upoštevati povprečno število zaposlenih (za določen in nedoločen čas) v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020, izračunano v skladu z metodologijo iz novega petega odstavka 109. člena ZIUOPDVE.
  • če je bil vaš upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju 70% ali manj, bi pa bil nad 70%, če bi namesto dejanskih prihodkov od prodaje upad izračunavali glede na povprečne prihodke od prodaje na podlagi povprečnega števila zaposlenih ali na podlagi stanja osnovnih sredstev, brez zemljišč.

V primeru oddaje popravka vedno nujno uporabite na eDavkih možnost Popravek in ne stornirajte izjave, ki ste jo oddali po PKP6. Na ta način se vam bodo predizpolnili določeni podatki iz že oddane izjave po PKP6, in kar je pomembno, pri  izračunu limita 1.000 oz. 2.000 € na zaposlenega/mesec se bo upošteval tisti podatek pri številu zaposlenih oz. zavarovanih, ki bo višji oz. ugodnejši (št. zaposlenih za nedoločen čas ali pa povprečno število zaposlenih od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020). Če boste izjavo po PKP6 stornirali, se bo pri izračunu limita 1.000 oz. 2.000 € na zaposlenega/mesec zaposlenih oz. zavarovanih vedno upoštevalo povprečno število zaposlenih v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020.

II.                   Zavezanci, ki niste oddali izjave za povračilo nekritih fiksnih stroškov po PKP6, izpolnjujete pa pogoje za oddajo izjave po PKP7

Oddajte prvo izjavo za povračilo nekritih fiksnih stroškov z obrazcem, ki bo na e-Davkih na voljo po 5. 1. 2020.

Zavezanci, ki na podlagi ZIUOPDVE (PKP6) niste izpolnjevali pogojev za vložitev izjave, ker je bil vaš upad prihodkov od prodaje nižji od 30 %, lahko na podlagi ZIUPOPDVE oddate izjavo, če je vaš upad prihodkov izračunan na podlagi povprečnih prihodkov od prodaje na zaposlenega ali povprečnih prihodkov od prodaje na enoto osnovnih sredstev, brez zemljišč, višji od 30%.

V primeru, ko bo izjava NFS vložena prvič po 31. 12. 2020 se bo pri izračunu limita 1.000 oz. 2.000 € na zaposlenega/mesec vedno upoštevalo povprečno število zaposlenih v obdobju od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020. Za prvič vloženo izjavo se šteje tudi izjava, ki je oddana po tem, ko se je prvotno oddana izjava pred 31. 12. 2020 stornirala.

Vir: FURS

Sorodne objave

Novice