POPLAVLJENA DOKUMENTACIJA

POPLAVLJENA DOKUMENTACIJA

POPLAVLJENA DOKUMENTACIJA

Finančna uprava je objavila priporočila kako ravnati v primeru, če so poplave uničile arhiv dokumentov.
  1. DOKAZILA O ŠKODI

Vse davčne zavezance, ki so bili v poplavah prizadeti FURS opozarja, da so za dokazne dokumente glede poplavljene dokumentacije primerni in verodostojni glede nastale škode tisti dokumenti, ki jih sestavi nepristranska tretja oseba ali komisija za popis škode. Naredi se popis, da se ugotovi, katere dokumente ste izgubili. To bo pomagalo oceniti, kaj je bilo izgubljeno in kaj je mogoče še rešiti. Iz dokaznega dokumenta mora biti razvidno, da je bila dokumentacija poplavljena. Če je mogoče, je potrebno priskrbeti potrdila ali dokumentacijo o uničenju. To lahko pomaga pri utemeljitvi izgube dokumentacije.

Četudi davčni zavezanec dokaže, da je bila njegova dokumentacija povsem uničena, mora storiti vse, da podatke iz uničene dokumentacije obnovi. To pomeni, da pridobi kopije dokumentacije. Čeprav so fizični dokumenti uničeni, morda še vedno obstajajo digitalni zapisi, e-poštna komunikacija ali druge sledi, ki lahko služijo kot dokazi za vaše finančne transakcije. Poskusite zbrati vse razpoložljive dokaze, ki lahko podprejo vašo situacijo.

Dokazovanja izgube poplavljene dokumentacije se lotite takole:

  • Dokazne dokumente o poplavljeni dokumentaciji pripravite s pomočjo nepristranske tretje osebe ali komisije popis škode.
  • Pripravite popis izgubljenih dokumentov. Ocenite, kateri so ključni za dokazovanje finančnega stanja in davčnih obveznosti.
  • Iz dokumentacije mora biti jasno, da je bila le-ta poškodovana v poplavi. Dodajte slike poplavljenih prostorov, poročila o nesreči in druge dokaze, ki podkrepijo trditev o izgubi.

Ponovne pridobitve izgubljenih informacij se lotite takole:

  • Poskusite pridobiti kopije dokumentov od poslovnih partnerjev, dobaviteljev in kupcev.
  • Preverite morebitne digitalne kopije, e-pošto in druge sledi komunikacije za dokaze o finančnih transakcijah.
  • Podatki iz komunikacije z davčnim organom so dostopni na eDavkih. Za davčno potrjene račune je podatke možno pridobiti preko spletne storitve eDavki. Vstopite v eDavke in sledite navodilom za pridobitev teh podatkov.

Čeprav ob uničenju dokumentacije zakon ne zahteva takojšnjega obveščanja FURS, je priporočljivo, da o takem dogodku obvestite pristojni finančni urad preko eDavkov, preko lastnega dokumenta. Zapisnik in dokazila lahko pošljete v računovodstvo in jih bomo mi oddali za vas.

  1. POPLAVLJENA DOKUMENTACIJA IN OBVEZNOSTI DO FURS

V primeru, da davčni zavezanec zaradi poplavljene dokumentacije ne more pravočasno predložiti obračuna davka ali davčne napovedi, Zakon o davčnem postopku omogoča podajo predloga za predložitev teh dokumentov po izteku predpisanega roka. Ključno je, da se o takem zahtevku pravočasno obvesti pristojne organe.

Tudi v primeru izrednih razmer, kot so poplave, rok za predložitev obračuna DDV-O ni prestavljen. Vendar pa imajo davčni zavezanci, ki ne morejo predložiti obračuna v zakonskem roku, dve možnosti:

  • Predložitev obračuna DDV-O na podlagi samoprijave, skladno z 88.c členom ZDDV-1.
  • Predložitev davčnega obračuna po izteku roka, v skladu s 52. členom ZDavP-2.

Uporaba obeh možnosti omogoča zavezancem, da se izognejo kazenskim sankcijam. Tisti, ki predložijo obračun DDV po 52. členu ZDavP-2, pa morajo to storiti v treh mesecih od zakonskega roka za predložitev.

Davčni zavezanci, ki ne razpolagajo s popolnimi podatki, lahko predložijo obračun DDV s posebno prilogo, ki opozarja na nepopolnost podatkov. Tak obračun lahko kasneje, ob pridobitvi dodatnih podatkov, dopolnijo. Na podlagi 88.b člena ZDDV-1 je možno popravke napak iz preteklih davčnih obdobij vključiti v tekoči obračun DDV.

Sorodne objave

Novice