POROČANJE O KAPITALSKIH DELEŽIH V OSEBNIH DRUŽBAH

POROČANJE O KAPITALSKIH DELEŽIH V OSEBNIH DRUŽBAH

Osebne gospodarske družbe (d.n.o., k.d., t.d. ), ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, morajo po novem poročati davčnemu organu kapitalskih deležih družbenikov – fizičnih oseb. Letos je ob prvem poročanju, potrebno dostaviti podatke o vseh vplačilih in izplačilih kapitalskih deležev v letu 2020 in tudi stanje pripisov kapitalskim deležem na dan 1. 1.2020. Poročilo se odda preko edavkov, rok je 31.1.2021.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku mora gospodarska družba po novem poročati podatke o kapitalskih deležih družbenikov – fizičnih oseb. Poročati mora podatke o vplačilih in izplačilih kapitalskih deležev, podatke, potrebne za identifikacijo družbenika – fizične osebe oziroma pravnega naslednika njegovega deleža v gospodarski družbi ter podatke o poročevalcu.

Podatki se poročajo davčnemu organu najpozneje do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto, pri čemer se podatki prvič poročajo do 31. januarja 2021 za leto 2020. Pri tem morajo gospodarske družbe, ustanovljene pred letom 2020, poročati za vsakega družbenika – fizično osebo oziroma pravnega naslednika njegovega deleža v gospodarski družbi tudi podatke o stanju pripisov kapitalskim deležem na dan 1. januar 2020.

Podatki o naknadnih vplačilih družbenikov – fizičnih oseb v gospodarske družbe se poročajo izključno v elektronski obliki na obrazcu KP-KD.

Globa, za neupoštevanje določil, za pravno osebo (majhna družba) znaša od 1.200 do 15.000 EUR. V primeru srednje ali velike gospodarske družbe, pa se za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 EUR.

Sorodne objave

Novice