POROČANJE O ODPADNI EMBALAŽI

POROČANJE O ODPADNI EMBALAŽI

Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  vzpostavlja novo evidenco o dajanju embalaže v promet. Vsa podjetja, ki dajejo prvo embalažo na slovenski trg, morajo najpozneje do 31. marca 2019  Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) poročati o količini embalaže dani v promet v letu 2018, razen če plačujejo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

KDO MORA POROČATI

O odpadni embalaži bodo morale poročati vse pravne osebe ki dajejo embalažo v promet – vsi embalerji, pridobitelji blaga in proizvajalci embalaže kot tudi pridobitelji servisne embalaže, ki ne plačujejo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Za nastanek obveznosti vodenja in vpisa v evidenco ni predpisana spodnja meja, zato obveznost velja za vsa podjetja, ki dajejo embalažo na slovenski trg.

Naj navedemo nekaj primerov zavezancev za poročanje:

  • podjetje, ki kupuje zložene kartonaste škatle, ki jih uporablja za embaliranje svojih izdelkov;
  • podjetje, ki svoje izdelke pri pripravi na transport ovije s plastično stretch follijo;
  • podjetje, ki izdeluje proizvod, ki ga nato pakira v manjše kartonaste škatlice, okoli škatlic ovije folije, vse škatlice skupaj pa zloži in zapakira v eno kartonasto škatlo, bo moral poročati o vseh porabljenih kartonskih škatlah in foliji;
  • podjetje, ki uvozi izdelek iz tujine, ki je v škatlicah, ki so zložene v večje škatle, le te dane na paleto in ovite s stretch folijo bo moral poročati tako za embalažo, ki jo bo morebiti razpakiral in bo ostala pri njemu na dvorišču, kot tudi vso embalažo, ki jo bo skupaj z izdelki prodal kupcu.

Prav tako so zavezanci za poročanje distributerji, ki dobavljate plastične nosilne vrečke neposredno končnim uporabnikom.

Iz navedenega  sledi, da bo v praksi res zelo malo podjetij, ki se jim ne bo potrebno vpisati in poročati.

Zavezanci za poročanje se morajo čimprej (v kolikor to še niste storili)  vpisati v evidenco vzpostavljeno pri ARSO. Nova podjetja se morajo registrirati v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti. Vpis v evidenco v aplikaciji Embalaža poteka v dveh korakih. Najprej se zavezanec registrira. Nato prejme s priporočeno pošto vstopno kodo, s katero potrdi registracijo. S tem je vpis v evidenco izveden. Na podlagi matične številke in prejete kode nato vstopate v spletno aplikacijo Embalaža, kjer oddate podatke o odpadni embalaži.

 KAJ SE POROČA

Zavezanci za poročanje bodo poročali ARSO o količinah embalaže, dane v promet v preteklem letu. Prvo poročanje bo za leto 2018, rok za poročanje je do 31.3.2019.

Podatki, ki se jih bo poročalo:

  • masa embalaže, dane v promet v preteklem koledarskem letu, ločeno po vrstah embalaže in embalažnem materialu (papir in karton, plastika, les, kovine, steklo in drugo, kot npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora);
  • načinu izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo v  (skupni ali individualni sistem ravnanja z odpadno embalažo ali izjema v skladu s 36. členom uredbe),
  • osebnem imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični številki družbe za ravnanje z odpadno embalažo, s katero je imelo podjetje v preteklem koledarskem letu sklenjeno pogodbo

Distributerji zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk pa morajo poročati o številu teh vrečk, ki so jih prodali kot nosilne vrečke za pakirane izdelke, ne pa za nepakirana živila, za kar so prvotno namenjene.

Sorodne objave

Novice