POROČANJE O ODPADNI EMBALAŽI

March 4, 2019 POROČANJE O ODPADNI EMBALAŽI

Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  vzpostavlja novo evidenco o dajanju embalaže v promet. Vsa podjetja, ki dajejo prvo embalažo na slovenski trg, morajo najpozneje do 31. marca 2019  Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) poročati o količini embalaže dani v promet v letu 2018, razen če plačujejo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

KDO MORA POROČATI

O odpadni embalaži bodo morale poročati vse pravne osebe ki dajejo embalažo v promet – vsi embalerji, pridobitelji blaga in proizvajalci embalaže kot tudi pridobitelji servisne embalaže, ki ne plačujejo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Za nastanek obveznosti vodenja in vpisa v evidenco ni predpisana spodnja meja, zato obveznost velja za vsa podjetja, ki dajejo embalažo na slovenski trg.

Naj navedemo nekaj primerov zavezancev za poročanje:

 • podjetje, ki kupuje zložene kartonaste škatle, ki jih uporablja za embaliranje svojih izdelkov;
 • podjetje, ki svoje izdelke pri pripravi na transport ovije s plastično stretch follijo;
 • podjetje, ki izdeluje proizvod, ki ga nato pakira v manjše kartonaste škatlice, okoli škatlic ovije folije, vse škatlice skupaj pa zloži in zapakira v eno kartonasto škatlo, bo moral poročati o vseh porabljenih kartonskih škatlah in foliji;
 • podjetje, ki uvozi izdelek iz tujine, ki je v škatlicah, ki so zložene v večje škatle, le te dane na paleto in ovite s stretch folijo bo moral poročati tako za embalažo, ki jo bo morebiti razpakiral in bo ostala pri njemu na dvorišču, kot tudi vso embalažo, ki jo bo skupaj z izdelki prodal kupcu.

Prav tako so zavezanci za poročanje distributerji, ki dobavljate plastične nosilne vrečke neposredno končnim uporabnikom.

Iz navedenega  sledi, da bo v praksi res zelo malo podjetij, ki se jim ne bo potrebno vpisati in poročati.

Zavezanci za poročanje se morajo čimprej (v kolikor to še niste storili)  vpisati v evidenco vzpostavljeno pri ARSO. Nova podjetja se morajo registrirati v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti. Vpis v evidenco v aplikaciji Embalaža poteka v dveh korakih. Najprej se zavezanec registrira. Nato prejme s priporočeno pošto vstopno kodo, s katero potrdi registracijo. S tem je vpis v evidenco izveden. Na podlagi matične številke in prejete kode nato vstopate v spletno aplikacijo Embalaža, kjer oddate podatke o odpadni embalaži.

 KAJ SE POROČA

Zavezanci za poročanje bodo poročali ARSO o količinah embalaže, dane v promet v preteklem letu. Prvo poročanje bo za leto 2018, rok za poročanje je do 31.3.2019.

Podatki, ki se jih bo poročalo:

 • masa embalaže, dane v promet v preteklem koledarskem letu, ločeno po vrstah embalaže in embalažnem materialu (papir in karton, plastika, les, kovine, steklo in drugo, kot npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora);
 • načinu izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo v  (skupni ali individualni sistem ravnanja z odpadno embalažo ali izjema v skladu s 36. členom uredbe),
 • osebnem imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični številki družbe za ravnanje z odpadno embalažo, s katero je imelo podjetje v preteklem koledarskem letu sklenjeno pogodbo

Distributerji zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk pa morajo poročati o številu teh vrečk, ki so jih prodali kot nosilne vrečke za pakirane izdelke, ne pa za nepakirana živila, za kar so prvotno namenjene.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2019 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>