POROČANJE O ŠTIPENDIJAH DO 31.12.2022

POROČANJE O ŠTIPENDIJAH DO 31.12.2022

POROČANJE O ŠTIPENDIJAH DO 31.12.2022

Vsi štipenditorji, ki izplačujejo štipendijo vsaj enemu dijaku oziroma študentu, morajo Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije vsako leto poročati o podeljenih štipendijah. Rok za letošnje poročanje je 31.12.2022.

O štipendijah morajo poročati vsi, ki podeljujejo štipendije: podjetja, samostojni podjetniki, javni in zasebni zavodi ter fundacije, občine, organi državne uprave. Delodajalci, ki so vključeni v regijske štipendijske sheme,  ni potrebno posebej sporočati skladu podatkov. Poročati se mora vsako leto, in sicer do konca koledarskega leta za tekoče šolsko ali študijsko leto. Podatke za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 je tako potrebno oddati najkasneje do 31. 12. 2022.

Poročanje o štipendijah je potrebno opraviti preko posebne spletne aplikacije, ki je dostopna na spletni strani Javnega sklada preko povezavehttps://www.srips-rs.si/stipendije/porocanje . Za prijavo v aplikacijo je potrebno imeti ustrezen certifikat pravne osebe (digitalno potrdilo), ki ga je izdal kateri od pristojnih organov (npr. Halcom, Sigenca), preko aplikacije pa je nato mogoče oddati tudi pooblastilo drugi pravni osebi (npr. računovodskemu servisu), ki bo v imenu zavezanca oddala ustrezne podatke. Stranke, ki ne razpolagajo z digitalnim potrdilom za pravne osebe in želijo za poročanje o štipendijah pooblastiti drugo pravno osebo, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo, lahko oddajo pooblastilo po pošti.

Kaj poročati?

Za vsakega štipendista je potrebno v predviden obrazec vnesti naslednje podatke:

  • podatke o štipendistu: ime, priimek, EMŠO, naslov in občina prebivališča;
  • podatke o šolanju štipendista: kje se šola, naziv izobraževalne ustanove in programa, vrsta in področje izobraževanja, letnik in status;
  • podatke o štipendiji.

Po prijavi v aplikacijo poročevalec izbere “Poročanje” ter nato “Štipendisti”.  Na prikazanem obrazcu izbere šolsko (oziroma študijsko) leto ter nato možnost “Vnesi novega štipendista”. V obrazec nato vnese vse zahtevane podatke o štipendistu, njegovem izobraževanju in štipendiji. S klikom na »oddaj« poročilo oddajo. V primeru morebitnih napak  sistem na to opozori. Podrobnejša navodila so na voljo v Priročniku.

Zakon določa tudi globo za prekršek opustitve dolžnosti poročanja, in sicer se z globo:

  • od 300 do 600 EUR kaznuje subjekt, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in dodeljuje štipendije na podlagi drugih predpisov,
  • od 150 do 300 EUR kaznuje tudi odgovorna oseba subjekta prejšnje alineje.

 

Sorodne objave

Novice