POROČANJE ZPIZ O PLAČI, PLAČANIH PRISPEVKIH ZA PIZ IN OBDOBJU ZAVAROVANJA ZA LETO 2014

POROČANJE ZPIZ O PLAČI, PLAČANIH PRISPEVKIH ZA PIZ IN OBDOBJU ZAVAROVANJA ZA LETO 2014

Do 30.04.2015 moramo pripraviti in posredovati podatke na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o plači, plačanih prispevkih in obdobju zavarovanja za zaposlene v vašem podjetju v letu 2014, kateri se uporabljajo za določanje višine pokojnine. Podatki se posredujejo elektronsko preko spletne aplikacije.

Tako kot lani, bomo v vašem imenu oddali podatke. Če nas za oddajo še niste pooblastili, vam bomo v prihajajočih dneh poslali pooblastilo, s katerim boste nas (Nucleus plus d.o.o.) pooblastili, da v vašem imenu oddamo podatke.

Do konca aprila bomo pripravili tudi obvestila za zaposlene o prijavi podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja v letu 2014. Ker se poroča le o plačanih prispevkih za leto 2014 prosimo, da poravnate obveznosti iz naslova prispevkov iz plač za leto 2014, če le ta še niso poravnana, saj se boste s tem izognili morebitnim nevšečnostim pri poročanju na obrazcu M-4/M-8.

Sorodne objave

Novice