POROČANJE ZPIZ O PLAČI, PLAČANIH PRISPEVKIH ZA PIZ IN OBDOBJU ZAVAROVANJA ZA LETO 2015

POROČANJE ZPIZ O PLAČI, PLAČANIH PRISPEVKIH ZA PIZ IN OBDOBJU ZAVAROVANJA ZA LETO 2015

Do 30.04.2016 morajo delodajalci na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije posredovati podatke o plači, plačanih prispevkih in obdobju zavarovanja za zaposlene za leto 2015. Podatke zavod potrebuje za določanje višine pokojnine.

Podatki se posredujejo elektronsko preko spletne aplikacije. Za naše stranke posredujemo podatke ZPIZ-u mi na podlagi pooblastila, s kateri stranka nas (Nucleus plus d.o.o.) pooblasti, da v  njihovem imenu oddamo podatke. Do konca aprila bomo strankam posredovali tudi obvestila za zaposlene o prijavi podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja v letu 2015, ki jih mora delodajalec posredovati zaposlenim.

Ker se poroča le o plačanih prispevkih za leto 2015, predlagamo da se poravnate vse obveznosti iz naslova prispevkov iz plač za leto 2015, če le ta še niso poravnana, saj se boste s tem izognili morebitnim nevšečnostim pri poročanju na obrazcu M-4/M-8.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice