POSEBNA DAVČNA OBRAVNAVA DELA DOHODKA ZAPOSLENIH ZA POSLOVNO USPEŠNOST

POSEBNA DAVČNA OBRAVNAVA DELA DOHODKA ZAPOSLENIH ZA POSLOVNO USPEŠNOST

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini poleg sprememb o katerih smo že pisalidvig dohodkovnega praga za upravičence do višje splošne olajšave, spremenjene lestvice za odmero dohodnine in spremembo obračunavanja bonitet, prinaša še eno pomembno novost – posebno davčno obravnavo dela plače za poslovno uspešnost, ki se enkrat letno izplača vsem zaposlenim hkrati (pogovorno trinajste plače, božičnice, novoletne nagrade).

Zakon ZDoh-2 določa, da se dohodek zaposlenega za poslovno uspešnost, ki bo izplačan enkrat letno in v višini 70% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (cca 1.115 €), ne bo štel v osnovo za obračun dohodnine, če bo izpolnjen eden od dveh pogojev:

  • Pravica zaposlenega do izplačila dohodka za poslovno uspešnost je opredeljena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so seznanjeni vsi zaposleni in v katerem imajo vsi zaposleni pravico do dohodka za poslovno uspešnosti.

ali

  • Pravica zaposlenega do izplačila dohodka za poslovno uspešnost je opredeljena v kolektivni pogodbi, kjer so določena merila za pridobitev pravice zaposlenega do dohodka za poslovno uspešnost.

Vse delodajalce in zaposlene želimo opozoriti tudi, da se bodo vsi dohodki zaposlenih za poslovno uspešnost, ki bodo presegli 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače v Sloveniji, v delu, ki bo presegel mejo, všteli v osnovo za obračun dohodnine.

Čeprav omenjeni dohodki v določenem delu ne bodo obdavčeni z dohodnino, pa bodo v celoti obdavčeni s prispevki za socialno varnost (prispevki iz in na dohodke).

Novosti veljajo za izplačila po 1.1.2017.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice