POŠILJANJE PODATKOV ZA ODMERO DOHODNINE

POŠILJANJE PODATKOV ZA ODMERO DOHODNINE

Vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki so izplačali dohodke v letu 2015, so morali do konca januarja dostaviti prejemnikom dohodkov podatke o izplačanih dohodkih v letu 2015. Navedene podatke vam je računovodja posredoval po mailu ali pošti. Če jih prejemnikom dohodka še niste posredovali, jih posredujte danes. Prejemniki dohodkov potrebujejo navedene podatke, da bodo pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2015 pravilno uveljavljali posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane.

Na obvestilu o celoletnih dohodkih so izkazani vsi dohodki, ki so vključeni v letno davčno osnovo (dohodki iz zaposlitve, iz dejavnosti, iz premoženja in drugi dohodki) kot  tudi  dohodki, ki so obdavčeni cedularno in niso vključeni v letno davčno osnovo (obresti, dividende in kapitalski dobički). Omenjene podatke ni potrebno poročati davčni upravi, saj smo jih  poročali na dan izplačila. Davčnemu organu pa smo do konca januarja poročati o plačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Prejemniki dohodkov potrebujejo navedene podatke, da bodo pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2015 pravilno uveljavljali posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane. Če želijo, da se jim pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2015 prizna olajšava za vzdrževane družinske člane drugače kot se jim je med letom, morajo do 5. februarja oddati vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za družinske člane. Obrazec vloge in navodilo za izpolnjevanje najdete s klikom tukaj.

Vloga je oddana pravočasno, če je do vključno 5. februarja oddana s priporočeno pošto ali preko eDavkov. Če je poslana z navadno pošto, mora na FURS prispeti najkasneje 5. februarja.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice