POTRJEVANJE VEZANE KNJIGE RAČUNOV PREKO EDAVKOV

POTRJEVANJE VEZANE KNJIGE RAČUNOV PREKO EDAVKOV

Z  31. januarjem 2015 se uvajajo vezane knjige izdanih računov. Vezano knjigo računov se lahko kupi v prosti prodaji na trgu, pred prvo uporabo pa se jo bo moralo potrditi pri davčnemu organu.

Vse pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe,ki opravljajo dejavnost, morajo vezano knjigo računov potrditi preko portala eDavki. Elektronsko potrjevanje prek portala eDavki je možno od 26. 1. 2015 z novim obrazcem NF-VKRPotrdilo. Za potrjevanje vezane knjige računov osebe, ki niso zakoniti zastopniki, potrebujejo pooblastilo za obrazec NF-VKRPotrdilo (Potrjevanje vezane knjige računov).

Ostali lahko vlogo za potrditev vezane knjige računov oddajo tudi osebno na davčnem uradu.

Sorodne objave

Novice