POVEČANJE NAJNIŽJE OSNOVE ZA PLAČILO PRISPEVKOV DRUŽBENIKE

POVEČANJE NAJNIŽJE OSNOVE ZA PLAČILO PRISPEVKOV DRUŽBENIKE

Z marcem se povečuje najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance  družbenike-poslovodje. Nova najnižja osnova se upošteva pri obračunu prispevkov za februar – rok plačil 15.3.

Najnižja osnova za prispevke za socialno varnost je določena v višini 65% zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Najnižja osnova za plačilo prispevkov znaša  1.001,16 eur. Drugače povedano, družbenik – poslovodja bo mesečno od bruto zavarovalne osnove (BZO) v višini 1.001,16 EUR po novem plačeval najmanj 382,44 eur prispevkov.

 

 

Sorodne objave

Novice