POVEČANJE NAJNIŽJE OSNOVE ZA PLAČILO PRISPEVKOV OD PLAČE IN NADOMESTIL OD 1. JANUARJA 2015 DALJE

POVEČANJE NAJNIŽJE OSNOVE ZA PLAČILO PRISPEVKOV OD PLAČE IN NADOMESTIL OD 1. JANUARJA 2015 DALJE

Z  letom 2015 se povečuje najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost pri izplačilu plače in nadomestil.  Za delavce, ki so v delovnem razmerju in prejemajo minimalno plačo (789,15 EUR), bodo morali delodajalci od 1.1.2015 dalje (za vsa izplačila v januarju – torej vključno s plačo oziroma izplačili za december) plačati prispevke za socialno varnost od osnove v višini 792,05 EUR.

Drugače  povedano, delavec bo še naprej prejemal minimalno plačo (789,15 EUR), le prispevki se bodo obračunali od osnove, ki je višja od minimalne plače.  (792,05 EUR).

Najnižja osnova za prispevke za socialno varnost je določena v višini 52% zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Najnižja osnova se bo zopet spremenila predvidoma v marcu 2015, ko bo objavljen podatek o povprečni plači v letu 2014.

 

 

Sorodne objave

Novice